Solistenconcours in De Levensbron in Ureterp

Drachten - Op zaterdag 11 februari wordt vanaf 14.00 uur in De Levensbron aan De Feart in Ureterp een solistenconcours gehouden voor muzikanten uit Opsterland en Ooststellingwerf.

Dit jaar doen twintig muzikanten mee aan het solistenconcours en wordt het concours georganiseerd door de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM). Deelnemers Elk jaar in februari kunnen leden van harmonie, fanfare en brassbands uit Opsterland en Ooststellingwerf deelnemen aan het solistenconcours. Dit jaar strijden twintig jeugdige koperblazers, saxofonisten en slagwerkers om een eerste prijs. De muzikanten zijn lid van de Brassband De Lofklank, Fanfare Oerterp en Brassband De Bazuin uit Ureterp, De Vlecke uit Gorredijk, Euphonia uit Wijnjewoude, Brassband Excelsior uit Haulerwijk/Waskemeer en Crescendo uit Makkinga en Laudando uit Appelscha. Meerdere solisten worden begeleid op piano, door Yohanes Siem uit Groningen. Andere solisten spelen met een cd of spelen samen een duet. Een aantal solisten gebruiken dit federale solistenconcours als try-out naar het provinciale solistenconcours De Klank fan Fryslân op 27 mei. Winnaars Jury Arnold Span beoordeelt tijdens het solistenconcours de kwaliteit van de muzikanten. Alle deelnemers ontvangen een juryverslag met diploma. De winnaars van de verschillende divisies mogen deelnemen aan de FulkaanCLASS. In het weekend van 24 april krijgen de winnaars van alle federatieconcoursen in Friesland extra coaching, die is toegespitst op de ontwikkeling van de muzikanten. Deze coaching kunnen ze gebruiken als voorbereiding op het provinciale solistenconcours De Klank fan Fryslân op 27 mei. Op dezelfde dag wordt speciaal voor slagwerkers De Slach fan Fryslân gehouden. Mogelijk vervolgen de winnaars van zaterdag hun route via de Fulkaan Simmer Akademy naar het landelijke solistenconcours, als De Klank fan Fryslân 2017.