Buddystages voor vmbo-leerlingen Zorg en Welzijn Singelland VHS

Drachten - De leerlingen van Zorg en Welzijn Breed van Singelland Van Haersmasingel zijn afgelopen week gestart met hun buddystage binnen ZuidOostZorg.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de innovatiewerkplaats ‘Innoveren door leren’. Deze innovatiewerkplaats is een samenwerking tussen OSG Singelland, Friesland College, NHL en ZuidOostZorg. Deze stage wordt mogelijk gemaakt op vier verschillende zorginstellingen, namelijk; NeiBertilla, de Wiken en Rispinge in Drachten en De Lijte in Ureterp en loopt tot eind april. Buddy Tijdens de buddystage worden de vmbo-leerlingen gekoppeld aan een buddy. Deze buddy's zijn mbo-studenten. De buddy maakt (onder supervisie van een HBO student) een programma waarin leervragen van de vmbo-leerling centraal staan. De vmbo-leerling kan kennismaken met verschillende disciplines en activiteiten die plaatsvinden in de ouderenzorg. Meer diepgang ,,Binnen de opleiding Zorg en Welzijn breed maken leerlingen kennis met de praktijk van werken met ouderen en de rol van de verschillende betrokken functies. Toch is de ervaring met oefenen binnen de afdeling op klasgenoten anders dan het werken in de praktijk binnen een instelling. Zij zien op deze manier direct de resultaten van hun handelen en de effecten hiervan op de cliënten. Onze leerlingen ervaren dit als meer diepgang in de beroepsopleiding", aldus docente Marysia Meester.