Burgemeester verbiedt sterke drank op complex Drachtster Boys

DRACHTEN - Drachtster Boys mag geen sterke drank schenken. Niet in de kantine, maar ook niet in de ondernemerssociëteit. De club had daar om gevraagd, maar burgemeester Tjeerd van Bekkum verbiedt het.

Tijdens een drank- en horecacontrole heeft de toezichthouder Drank- en Horecawet van de gemeente Smallingerland geconstateerd dat bij voetbalclub Drachtster Boys sterk alcoholhoudende drank aanwezig is. Dit werd aangetroffen in de ondernemerssociëteit. Naar aanleiding van deze constatering is er een gesprek geweest met de ondernemerssociëteit en met de v.v. Drachtster Boys. Overtreding Drachtster Boys beschikt over een drank- en horecavergunning, die geldt voor de kantine en de ondernemerssociëteit. De club mag daar bier verkopen, maar geen sterke drank, zo is opgenomen in de horecaverordening Smallingerland. Het verbod op sterke drank geldt voor alle sportorganisaties of sportinstellingen. Niet alleen het schenken is verboden, ook het voorradig hebben van sterke drank is een overtreding van de verordening. Na een schriftelijk verzoek kan de burgemeester eventueel ontheffing verlenen. Drachtster Boys heeft door middel van een brief om die ontheffing gevraagd voor maximaal drie keer per maand, uitsluitend aan mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Volgens het bestuur zorgt het schenken van sterke drank voor extra inkomsten voor de vereniging. De club wijst er op dat eerder ook ontheffingen zijn verleend aan dorpshuizen. Besloten club De ontheffing is volgens de bestuursleden louter bedoeld voor de eigen ruimte van sponsorgroep Ondernemers Sociëteit Drachtster Boys (OSDB). De OSDB huurt de ruimte, die een eigen ingang heeft en alleen toegankelijk is voor de eigen leden, omdat het een besloten club is. De OSDB gebruikt haar sponsorruimte eens in de twee weken bij thuiswedstrijden van Drachtster Boys en eenmaal per maand voor een zogenaamde netwerkborrel voor haar leden. De OSDB maakt gebruik van de horecavergunning die op naam van Drachtster Boys staat, maar zou graag van de beperking af willen. Burgemeester Tjeerd van Bekkum wijst het verzoek af. Hij wijst daarbij op het feit dat de beperking van sterke drank is ingesteld ter bescherming van de volksgezondheid, in het bijzonder voor jongeren. Bovendien past sterke drank niet bij sportactiviteiten en zou daarbij een oneerlijke vorm van concurrentie ontstaan ten opzichte van de commerciële horeca. Caféfunctie Dat eerder wel ontheffingen zijn verleend voor dorpshuizen heeft volgens Van Bekkum te maken met hun caféfunctie in de dorpen. Belangrijk verschil is volgens Van Bekkum dat daar minder jongeren komen en er geen sport wordt bedreven. Verder vreest Van Bekkum precedentwerking, omdat deze ontheffing kan leiden tot meer ontheffingen bij sportverenigingen. Dit is ook gebeurd bij de ontheffingen voor dorpshuizen. Het toestaan van sterke drank druist tenslotte in tegen de maatschappelijke ontwikkeling rondom alcohol en jongeren. Daarin wordt juist ingezet op normverandering (NIX18) door onder andere het terugdringen van alcohol in de omgeving van de jongere.