Heel Het Anker bakt en smult voor kinderopvang in Roemenië

DRACHTEN - In groepjes van tien mochten de ouders vanmiddag in het 'taartlokaal' van Pcbo Het Anker, zo groot was de belangstelling voor Heel Het Anker Bakt.

Tekst en foto's Fokke Wester Pcbo Het Anker in de Folgeren rook vanmiddag naar taart. Alle kinderen mochten deze week taart en koekjes bakken, alleen, maar ook samen met vriendjes, ouders of grootouders. En dat leverde in totaal 81 baksels op, het ene nog fraaier dan het andere. De baksels werden beoordeeld door Eppie Bosma uit Oudega, banketbakker Wieberen de Jong van Bakkerij Reijenga en 'Juf Jannie', gespeeld door leerkracht Gemma Debreczeni. De kinderen die volgens de kritische jury het beste gebak hadden gemaakt wonnen een speciale bakmiddag in de bakkerij van Reijenga aan de Zuidkade. Bonnenverkoop Behalve de jury mochten ook de ouders en andere familieleden van de leerlingen komen proeven, maar dan wel tegen betaling. En aan die oproep werd goed gehoor gegeven, want de school liep na schooltijd helemaal vol met ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's, ooms en tantes en buren. Wie wat wilde proeven kon tegen inlevering van een bon een stukje van een taart afsnijden. En die bonnenverkoop, daar was het de school nu juist om te doen, want per bon leverde dat vijftig cent op voor het goede doel. Dat goede doel is het project Casa Rafa, een opvangprogramma voor schoolkinderen in het Roemeense dorp Mosnita-Veche. De school zet zich al meer dan vijfentwintig jaar in voor de Stichting Werkgroep Roemenië en heeft bijvoorbeeld ook met kerst actie voor het Oost-Europese dorp gevoerd. ,,Het is een mooi project voor ons, vooral omdat Casa Rafa kleinschalig is en ook gaat om schoolkinderen. Je moet een klik hebben met een goed doel en dit project staat heel dicht bij onze kinderen'', legt directeur Irene van Schoonhoven van Het Anker uit. Inzameling Casa Rafa is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met economische en sociale problemen. Dat kunnen behalve Roemeense kinderen ook jongeren zijn van een etnische minderheid, zoals zigeuners. De kinderen komen elke dag om twaalf uur 's middags uit school en kunnen dan terecht in Casa Rafa, waar ze persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen. ,,Er komen elk dag 33 kinderen, die er samen eten. Voor de meesten is dat hun eerste maaltijd van de dag. Daarna maken ze hun huiswerk en leren ze om samen te spelen'', vertelt Lenie de Vries uit Opeinde, een van de mensen die in deze regio zorgen voor voorlichting over het project. De SWR steunt het project met een maandelijkse inzameling van kleding, een halfjaarlijkse inzameling van levensmiddelen en geld. Voor dat laatste is een bankrekening beschikbaar (NL15RABO0369024354 ten name van Stichting Werkgroep Roemenië in Opeinde). Ondergoed en sokken Dat er zoveel inzendingen voor de bakwedstrijd zouden komen had Van Schoonhoven niet verwacht. ,,Ze mochten allemaal zelf weten wat ze deden, zelf alles uitzoeken, ingrediënten kopen en taart ontwerpen. En het is geweldig wat ze hebben gemaakt.'' Ze schat dat er bij elkaar voor zo'n duizend euro aan banket verkocht zal worden. ,,Vorig jaar heeft een actie voor Casa Rafa 6000 euro opgeleverd, dus we houden het nu even bescheiden. Van het geld dat deze actie oplevert willen we ondergoed en sokken gaan kopen. Vorig jaar oktober zijn twee van onze leerkrachten mee geweest naar Roemenië en zij hebben gezien dat juist daar heel veel behoefte aan is.'' Het idee voor de bakwedstrijd komt eigenlijk uit Roemenië zelf, vertelt Van Schoonhoven. De kinderen in het tehuis krijgen elke maand een taart van de plaatselijke bakker en daarmee worden dan in een keer alle verjaardagen tegelijk gevierd. Dat feit leverde in combinatie met de populariteit van Heel Holland Bakt het schoolbakfeest op. ,,Het is leuk, het is creatief en je kunt het lekker samen doen. Maar dat het zo druk zou worden, dat hadden wij nooit verwacht. We zouden nog een presentatie doen over het project, maar met deze drukte laten we dat maar achterwege.'' Allegear lekker  De juryleden hebben het er ondertussen maar druk mee. Eppie Bosma uit Oudega let er in zijn rol van Sherlock Holmes vooral op hoe de taarten en koekjes er uit zien. ,,Dit is hast allegear lekker en op't lêst sitst ek wol in bytsje fol. Ik wit eins hielendal neat fan bakken. Ik kin it sels ek net. Mar ik wit wol wat ik lekker fyn.'' Ook banketbakker Wieberen de Jong weet al tijdens het beoordelen dat hij vanavond geen eten meer hoeft. Hij let juist wel heel goed op het bakwerk en de smaak, zodat beide keurmeesters elkaar heel goed aanvullen. ,,Se ha yn elk gefal wol fantasy'', zegt De Jong lovend. Zo nu en dan is het gebak wel wat droog, vindt hij, maar er zijn ook enkele taarten die hem verrassen. ,,It is wol lestich, want kinst net hieltyd achter mekoar trochite. Moatst echt eefkes pauze nimme tuskentroch, oars priuwst it net goed mear. Der sitte wol in pear útsjitters by. Ik haw al in pear nammen opskreaun fan bern dy't my skielk wol opfolgje kinne.'' Kijk op onze Facebookpagina voor een leuk filmpje van het taartfeest.