Smallingerland betaalt 15.000 euro voor deelname aan Frisian Ports

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland stopt de komende drie jaar per jaar 5000 euro in de pot van Frisian Ports, het nieuwe samenwerkingsverband van Friese binnenhavens.

Vorig jaar is ook al 5000 euro betaald. Wethouder Ron van der Leck (D66) zal de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen op de eerstvolgende bijeenkomst volgende week donderdag. De Friese havengemeenten werken al samen in Frisian Ports (in oprichting). Volgens Smallingerland hebben ze baat bij versterking van de in gang gezette samenwerking en daarom is voorgesteld om Frisian Ports te formaliseren door middel van een lichte samenwerkingsovereenkomst. Een lichte overeenkomst is semi-vrijblijvend en daarbij is geen toestemming van de gemeenteraad nodig. Beroepsgoederenvervoer Frisian Ports is een paar jaar geleden gestart vanuit de economische samenwerking binnen de F4-gemeenten, samen met Harlingen. Doel was het verkennen en intensiveren van samenwerking op het gebied van beroepsgoederenvervoer over water. Recent is ook De Fryske Marren aangehaakt. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel besluiten binnenkort over aansluiting. Deze week hebben zij -op hun verzoek- een officiële uitnodiging tot deelname vanuit Frisian Ports ontvangen. Met name om de Frisian Ports op landelijk/Brussels niveau goed te kunnen (re)presenteren is het volgens Smallingerland van belang de samenwerking te formaliseren. De deelnemende gemeenten willen via Frisian Ports komen tot een gezamenlijk havenbeleid en een afstemming van beheer van havens. Ook moet de bundeling van krachten de herkenbaarheid van de havens buiten de provincie Fryslân en de kans op Europese- en rijkssubsidies vergroten. Lees ook: Smallingerland rekent op steun van andere Friese havens