Geluk is een werkwoord in Filosofisch Café Drachten

Drachten -  Petra Bolhuis en Theo Meereboer zijn dinsdag 21 februari om 19.30 uur te gast in het Filosofisch Café Drachten met hun presentatie Geluk is een werkwoord.

De bijeenkomst vindt plaats in de Brede School De Drait aan Flevo 190 in Drachten. Het onderwerp van de lezing: ,,De klassieke filosofie heeft al 2000 jaar geleden een aantal zelftechnieken ontwikkeld die erop gericht waren om de juiste levenshouding te ontwikkelen om gelukkig te worden. Daarbij weken zij af van hun tijdgenoten die dachten dat geluk afhankelijk was van het lot dat je wel of niet gunstig gezind was. Wat deden deze klassieke filosofen om gelukkig te worden en wat hebben wij in onze tijd aan hun strategieën en oefeningen? Het gaat om praktische tips en oefeningen die u kunt toepassen in uw dagelijks leven. Maar wees gewaarschuwd; geluk is in de ogen van de klassieke filosofie het gevolg van een activiteit. Er is geen moeiteloze panacee tegen ongeluk of depressie, maar er is wel een rijke traditie omtrent zelftechnieken die ons richting kunnen geven." Deze lezing laat zien dat de klassieke filosofie ook vandaag de dag een aanzet kan bieden om je persoonlijk leven meer in eigen hand te nemen en je streven naar geluk meer vorm en inhoud te geven. Petra Bolhuis (1963) en Theo Meereboer (1952) zijn al bijna vijftien jaar werkzaam als filosoof. Meer informatie is te vinden op www.filosofischcafedrachten.nl