Open morgen School Lyndensteyn

Drachten - School Lyndensteyn zet op woensdag 15 februari van 9.30 tot 12.00  uur haar deuren open voor belangstellenden, omwonenden, vrienden en familieleden.

Ook ouders of verzorgers, die denken aan het aanmelden van hun zoon/dochter bij School Lyndensteyn zijn van harte welkom. School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De school is voor leerlingen met een lichamelijke en/of een meervoudige beperking en voor leerlingen die langdurig ziek zijn. De leerlingen zijn tussen de 4 en 20 jaar en hebben  een speciale onderwijsbehoefte waarin de school kan ondersteunen. Voor de ondersteuning van de leerlingen werkt School Lyndensteyn nauw samen met Revalidatie Friesland. De school is een steunpunt voor Epilepsie en voor Kinderthuis verpleegkundige zorg in huis. School Lyndensteyn kent twee afdelingen, de afdeling SO (Speciaal Onderwijs) en de afdeling VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De afdeling SO (vergelijkbaar met het basisonderwijs) kent een brede uitstroom variërend van dagbesteding tot VMBO theoretische leerweg. Dit geldt ook voor de VSO afdeling, deze heeft de uitstroom variërend van dagbesteding tot MBO. Tijdens deze ochtend kunt u een kijkje nemen in de klassen, de gymzaal en het zwembad en kennismaken met het onderwijs. Ook is er een markt met informatie van de partners van School Lyndensteyn, zoals Revalidatie Friesland en anderen.