Aanpassing rotonde Noorderhogeweg - Nijtap

Drachten - Om de doorstroming van het busverkeer aan de noordkant van Drachten te verbeteren gaat de gemeente Smallingerland aan de slag met de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap.

Het project valt onder het programma Bereikbaarheid Drachten Openbaar Vervoer van de Investeringsagenda. Het programma richt zich op het openbaar vervoer; het overige verkeer lift zoveel mogelijk mee op de maatregelen. Aanleiding om de rotonde aan te pakken is de drukte, met name in de avondspits, op de route Noorderhogeweg, Nijtap, Folgeren. Vijf buslijnen komen via Nijtap Drachten binnen. De route is daarmee de drukste busader aan de noordkant van Drachten. Regelmatig ontstaan er wachtrijen op Nijtap (vanuit zuidoostelijke richting) en Noorderhogeweg (zuidwestelijke richting). Met een verwachte verkeersgroei van twee procent per jaar zal het probleem alleen maar groter worden. Het openbaar vervoer heeft last van deze vertragingen. Ze verliezen reistijd en kunnen daardoor ook elders niet volgens dienstregeling rijden. Aanpak en informatie Om de doorstroming te verbeteren past de gemeente de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap aan. Een adviesbureau voert op dit moment verkeerskundige analyes uit in het gebied en komt op basis hiervan met een advies voor de meest optimale rotondevorm. De verwachting is dat gekozen wordt voor of een meerstrooksrotonde of voor de aanleg van één of meerdere bypasses. Wanneer het advies binnen is werkt de gemeente dit uit tot een ontwerp .Dit ontwerp wordt voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden. Na gunning van het werk volgt er een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door de aannemer. Naar schatting zijn de kosten voor het totale project 600.000 euro. Dit wordt volledig gefinancierd uit de Investeringsagenda. Voor de voorbereiding van het project vraagt de gemeente een voorschot aan van  60.000 euro.