Open dag aula Beetsterzwaag

Drachten - De aula bij de protestantse kerk in Beetsterzwaag (Achter de Hiemen 41) is verbouwd en vernieuwd. Op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 14.00 uur is er een open dag zodat iedereen het resultaat kan bewonderen. 

De protestantse kerk Beetsterzwaag – Olterterp heeft de aula het afgelopen jaar verbouwd en vernieuwd. ,,Het is een echte dorpsvoorziening geworden", aldus het College van Kerkrentmeesters. ,,De aula was na vele jaren van ongewijzigd gebruik toe aan een opknapbeurt. Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat deze aula de enige aula is in Beetsterzwaag. Omdat wij als kerkelijke gemeente ook midden in de maatschappij willen staan hebben wij daar bij de verbouw daar rekening mee gehouden." De vernieuwde aula heeft aan de buitenzijde een eigen ingang gekregen en kan nu ook onafhankelijk van het kerkgebouw gebruikt worden, hiermee is de aula een dorpsvoorziening geworden. Het College: ,,Wij zijn erg blij met het resultaat en organiseren een open dag om u de gelegenheid te geven de vernieuwde aula te bekijken. U kunt dan onder het genot van een kop koffie of thee de aula komen bekijken. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten."