Driehonderd deelnemers op 23e G-Voetbaltoernooi

Drachten -   Sport Fryslân hield zaterdag voor de 23 ste keer het G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 in Heerenveen.

Er waren meer dan driehonderd deelnemers (49 teams) met een verstandelijk handicap vanuit scholen voor speciaal onderwijs, woonvormen, sportorganisaties en dagbesteding. Het was een spannend en sportief toernooi. Ruim honderd vrijwilligers (scheidsrechters, spelbegeleiders, keepers, teambegeleiders en EHBO) en meer dan driehonderd toeschouwers maakten er samen met de deelnemers een onvergetelijke dag van. De deelnemers streden om de prijzen in de poules 4 tegen 4 en 7 tegen 7. De eerste prijzen in de poules gingen naar: Categorie Zeer Moeilijk Lerenden (ZML): Sinne 3, Twalûk VSO 1, Twalûk VSO 2, Talryk 1, Talryk 5 Categorie Speciaal Basis Onderwijs (SBO): Súdwester Wolven, Bolder Boys, Categorie Overigen: Talant Toppers, SO-Sneek, SC Bolsward, Blauw Wit ’34 JG1 Penalty's Ook konden alle deelnemers meedoen aan het penaltyschieten. Het team met het hoogste aantal raak geschoten penalty’s kon een voetbal van SC Heerenveen winnen. De prijzen gingen naar: Categorie ZML: Piet Bakkerschool 4 Categorie SBO: Súdwester Buizerds Categorie Overigen: Joure Specials 1 Bolder Girls en Piet Bakkerschool 2 ontvingen voor hun inzet een SC Heerenveen-shirt. Fryske Parasporthelden Tijdens het toernooi waren twee Fryske Parasporthelden aanwezig. Nederlands team CP-voetballer Kasper Stroes verzorgde de opening van het toernooi. Bij het penaltyschieten werden de ballen tegengehouden door keeper van het Nederlands CP team Stefan Boersma en de SC Heerenveen dameskeepers Roxanne Barker en Laura de Bondt. Samenwerking Dit G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 is mede mogelijk gemaakt door: Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Fonds Gehandicaptensport, Foppe Fonds, Special Sporters Fonds, gemeente Heerenveen, gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Talant, Stichting vrienden van Talant, Intersport de Leeuw Heerenveen-Sneek, Beijk catering en Sport Fryslân. Foto's: Humphrey Paap