Eibertshiem: 'Het gaat uitstekend met de Ooievaars'

EARNEWALD - Het gaat uitstekend met de ooievaar in Nederland. De schatting is dat er nu weer zo'n 1000 broedparen zijn in ons land. Ook in Friesland gaat het voorspoedig met zo’n 150 broedparen.

Dat schrijft ooievaarstation It Eibertshiem in Earnewâld in haar jaarverslag over 2016. In de jaren zeventig verdween de laatste ooievaar uit de provincie en in 1980 werd Eibertshiem als eerste ooievaar-fokstation in Friesland geopend. Dankzij de inspanningen van meerdere stations in Nederland is de zwart/witte roofvogel in slechts enkele decennia weer helemaal terug. Het fokstation bij Earnewâld sloot al in de jaren negentig de hokken voor de ooievaars en stopte enkele jaren geleden met het bijvoeren in de wintermaanden van ooievaars zonder trekdrang. Kolonies Er komen steeds meer solitaire broedplaatsen bij, maar ook de ooievaars die in kolonies broeden, zoals in Earnewâld, Tytsjerk en Beetsterzwaag, doen het uitstekend. Rond Earnewâld zaten vorig jaar 22 paar en er werden 19 jongen groot. In Tytsjerk zaten 15 paar. In Beetsterzwaag nestelden 33 paar en hier werden 50 jongen groot. Het aantal paren leek in 2016 groter dan in 2015, maar het aantal groot geworden jongen was een stuk lager. In 2014 werden in Earnewâld 42 jongen groot en in 2015 35. In Beetsterzwaag is hetzelfde beeld te zien. In 2014 werden daar 62 jongen groot en in 2015 63. Ook landelijk is de schatting dat het aantal groot geworden jongen zo rond de 1000 zit. Overwinteraars  Het aantal ooievaars blijft daarmee de laatste vijf jaar redelijk stabiel. Dit geldt ook voor de in ons land overwinterende ooievaars. Begin 2016 bestond met 750 overwinteraars even het beeld dat dit fors ging stijgen, maar dat bleek niet het geval. In 2012 waren er 653 overwinteraars, in de huidige winter zijn er 528. ,,Een 85 procent van de ooievaars gaat dus gelukkig op trek en we hopen dat dit percentage blijft stijgen, zeker als mensen het STORK-advies volgen van 'in principe niet voeren'. Maar dat staat nog niet bij iedereen helder voor de bril'', schrijft ornitholoog Haye Folkertsma, voorzitter van It Eibertshiem.