Collecte voor Amnesty ook weer in Opsterland

Drachten - De Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. meldt weer mee te doen aan de jaarlijkse collecte van Amnesty International.

De collecte worden landelijk gehouden van 5 tot en met 11 maart. De werkgroep doet de collecte in de dorpen Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Siegerswoude. Maar ook elders in de gemeente Opsterland, en in de rest van Nederland, wordt door andere werkgroepen en vrijwilligers gecollecteerd.
 Stop de schending van mensenrechten
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld zonder eerlijk proces of veroordeeld tot de doodstraf. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doet Amnesty via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Ieder mensenleven is een strijd waard Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het jaren om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Gift Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: NL45 TRIO 0198100000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam.