Publieksacademie Nij Smellinghe: ‘Vitaal oud worden: maar wat als ik een operatie moet ondergaan?’

Drachten - Ziekenhuis Nij Smellinghe en de Leeuwarder Courant houden samen op maandag 20 maart voor de tweede keer een Publieksacademie in Schouwburg De Lawei in Drachten.

Dit keer is het onderwerp ‘Vitaal oud worden: maar wat als ik een operatie moet ondergaan?’. De nadruk ligt hierbij op (blijven) bewegen. Vanuit dit oogpunt zijn de specialismen Orthopedie en Fysiotherapie betrokken bij het programma. Verschillende sprekers belichten tijdens deze avond het onderwerp vanuit diverse invalshoeken. Als gastspreker is bovendien voetbalcoach Foppe de Haan aanwezig. Maar liefst 650 keer per jaar krijgen patiënten in Nij Smellinghe een nieuwe heup of knie, omdat hun eigen heup of knie versleten is. Bij zo’n operatie is het belangrijk dat patiënten zo goed mogelijk in conditie zijn en blijven. Op die manier kunnen zij optimaal herstellen en is het risico op complicaties kleiner. Daarom zetten wordt in Nij Smellinghe, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, het zogenaamde Better In Better Out-traject (BIBO) ingezet. Dit houdt in dat het ziekenhuis samen met de patiënt onderzoekt of de conditie optimaal is om de operatie goed te kunnen doorstaan. Wanneer daar twijfels over zijn, zorgt de patiënt - gesteund door een zorgprofessional - dat zijn of haar conditie in vier tot zes weken op peil komt. Dat is belangrijk, want een patiënt blijkt zich daardoor na de operatie weer snel fitter te voelen. Ook meteen na de operatie wordt de patiënt gestimuleerd om actief te zijn. Al tijdens de ziekenhuisopname wordt er gestreefd om het dagelijkse ritme weer op te pakken, omdat dit het herstel bevordert. De zorgprofessionals van Nij Smellinghe geven daarbij ondersteuning. Het succes van het BIBO-concept is keer op keer bewezen binnen het Drachtster ziekenhuis. Daarom neemt Nij Smellinghe het publiek hier tijdens de Publieksacademie op 20 maart graag in mee, zodat de aanwezigen het concept kunt leren begrijpen en het kunnen plaatsen in het belang van vitaal oud worden. Vitaal ouder worden, hoe doe je dat? De Publieksacademie begint met het persoonlijke verhaal van een patiënt. Zij heeft samen met zorgprofessionals van Nij Smellinghe het BIBO-traject doorlopen, toen zij geopereerd werd aan haar knie. Samen met orthopeed Richard Bimmel en fysiotherapeut Geert van der Sluis, zullen de patiënt (in een video) en haar dochter vertellen hoe zij dit ervaren heeft en hoe het nu met haar gaat. Na de pauze komen fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper Geert van der Sluis en professor Nico van Meeteren aan het woord. Professor Van Meeteren is naast fysiotherapeut, ook neurowetenschapper en hoogleraar Fysiotherapie aan de Universiteit van Maastricht. Zij zullen  samen het BIBO-concept toelichten in het kader van ‘vitaal ouder worden’. Want vitaal ouder worden, hoe doe je dat? En wat als er dan ook nog een operatie en een ziekenhuisopname op je pad komt? Ook gastspreker en voetbalcoach Foppe de Haan haakt tijdens zijn lezing in op deze vragen. Hij vertelt hierbij vanuit zijn eigen ervaringen. Meer informatie Naast dit programma wordt nog meer informatie aangeboden over vitaal ouder worden. In de foyer van De Lawei zijn organisaties aanwezig die aan dit onderwerp zijn gerelateerd.  Deze stands kunnen de aanwezigen voor aanvang, tijdens de pauze en na afloop van de Publieksacademie bezoeken. Na de Publieksacademie heeft iedereen tijdens speeddates met de zorgprofessionals ook de gelegenheid om aanvullende  of persoonlijke vragen te stellen. Kaarten bestellen De toegang voor de Publieksacademie is gratis. Het is wel nodig om een entreebewijs te bestellen. Dit kan via www.nijsmellinghe.nl/Publieksacademie. De Publieksacademie vindt plaats op maandag 20 maart in de Grote Zaal in Schouwburg De Lawei. De avond begint om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De stands kunt u vanaf 18.30 uur bezoeken. Van 22.00 tot 22.30 uur kunt u deelnemen aan de speeddates met zorgprofessionals.