Open dag toont aula voor iedereen in Beetsterzwaag

Drachten - In de vernieuwde en verbouwde aula van de protestantse kerk in Beetsterzwaag is zaterdag een open dag gehouden. 

De aula is nu zo verbouwd dat het een aparte entree heeft. Nu hoeven de mensen niet meer apart een afspraak te maken om de aula te bezoeken.  Er is bij de halfopen opbaringsruimte een knus zitje gemaakt. De toiletruimte is aangepakt en aansluitend is er een mooie lichte ontmoetingsruimte gecreeerd. Hier kan men met een klein gezelschap gebruik van maken. Iedereen, ook niet-leden van de kerk, kunnen van deze aula in Beetsterzwaag gebruikmaken. De protestantse kerk Beetsterzwaag – Olterterp heeft de aula het afgelopen jaar verbouwd en vernieuwd. ,,Het is een echte dorpsvoorziening geworden”, aldus het College van Kerkrentmeesters. ,,De aula was na vele jaren van ongewijzigd gebruik toe aan een opknapbeurt. Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat deze aula de enige aula is in Beetsterzwaag. Omdat wij als kerkelijke gemeente ook midden in de maatschappij willen staan hebben wij daar bij de verbouw daar rekening mee gehouden.” Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl