SWS De Frissel speelt voor NASA met lancering van 46 waterraketten

DRACHTSTERCOMPAGNIE -  Het schoolplein van de samenwerkingsschool De Frissel leek vanmiddag een klein Cape Canaveral. De leerlingen lieten in totaal 46 raketten de lucht ingaan. 

Tekst en foto's Fokke Wester De lancering van de waterraketten vormde de afsluiting van de techniekweek. Techniek neemt in het vak Wereldoriëntatie een voorname plaats in, zegt interne begeleider Ronald Snoek. Hij was dan ook de techniekcoördinator op de christelijke basisschool De Wyngerd, die samen met de openbare basisschool de Skûle is opgegaan in De Frissel. ,,Wy fine it belangryk dat de bern bepaalde technyske feardichheden beharskje.'' Daarbij gaat het niet alleen om solderen en zagen, maar ook om zaken als planmatig handelen, juist materiaalgebruik en probleemoplossend denken, legt Snoek uit. Deze week mochten de leerlingen onder andere kapotte huishoudelijke apparaten slopen, zodat ze ook eens binnenin konden kijken. Techniek en theorie Een waterraket is op zich eenvoudig te maken, maar er zit een wereld aan techniek en theorie achter zowel het ontwerp als de werking. Voor de raket is niet veel nodig, een petfles, wat water en een fietspomp zijn in principe voldoende. In totaal zijn deze week op de Frissel 46 raketten gemaakt en eigenlijk werkten ze allemaal, ook al kwamen een enkeling niet zo hoog als gehoopt en ontplofte er zelfs eentje. In plaats van de handfietspomp maakten de meeste kinderen gebruik van een pomp die was aangesloten op een compressor. Die pomp werd bediend door Snoek. Slechts vier kinderen pompten zelf, of schakelden op het laatste moment hun vader in. De lanceringen werden gepresenteerd door Michel Houwen. De hoogte van de raketten werd vanaf het dak gemeten door Mindert en Folkert, waarna Folkert bekend kon maken wiens raketten het hoogst waren gekomen. In de onderbouw (groepen 1 tot en met 4) was de eerste prijs voor  Hilarius, in de bovenbouw ging de raket van André het hoogste. Hij haalde de 27 meter met zijn raket, die op handkracht werd 'opgeblazen'. Daarnaast was er een prijs voor het schoonste geheel, die werd toegekend door Arnold Snoek en onderwijsassistente Joke Talsma. Zij kozen de raket van Tygo Lindeboom als fraaiste. Zijn raket was uitgerust met lampjes en voorzien van een zelfgemaakte bouwtekening.