Rottevalle heeft met It Werflân een 'dorpshuis met statiegeld'

ROTTEVALLE - Als het nieuwe dorpshuis van Rottevalle ooit moet worden gesloopt, kan bijna alle materiaal opnieuw worden gebruikt.  Het gebouw kostte nu 3 miljoen euro, maar misschien levert het dan in onderdelen wel meer op. ,,Dat haw ik ek al sein: hâld dat yn'e peiling'', zegt bouwbegeleider Rinze Dijkstra. 

Tekst en foto's Fokke Wester Sloop is uiteraard nog lang niet aan de orde, het gebouw is pas enkele weken in gebruik en werd vanmiddag pas feestelijk geopend. Maar dat het een bijzonder gebouw is, dat maakten alle twaalf sprekers bij de plechtigheid wel duidelijk. De begrippen Cradle to Cradle en Mienskip kwamen in bijna alle toespraken voor. ,,Dit gebou hat trije miljoen koste. En dêrfan hat it doarp sels in heal miljoen by mekoar skarrele'', zegt Dijkstra bewonderend. Verbreding In de twaalf toespraken passeerden diverse hoogte- en dieptepunten uit de bouwhistorie de revue, sommigen zelfs meer dan eens. Plannen voor een nieuw dorpshuis waren er al heel lang. Pas later haakte het onderwijs aan, nadat daar het idee was geland dat het misschien beter was om de beide basisscholen samen te laten gaan. Dat zorgde voor een verbreding van de plannen en uiteindelijk is er een multifunctioneel centrum ontstaan, waarin naast het dorpshuis en de nieuwe samenwerkingsschool (die ook de naam It Werflân heeft gekregen) het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO, de Thuiszorg, jeugdsoos, biljartclub, Vrouwen van Nu en de fysiotherapie onderdak hebben gekregen. ,,Dit is niet van bovenaf opgelegd, maar het is vanuit het dorp zelf gekomen. Dit is een voorbeeld voor andere dorpen'', betoogde wethouder Ron van der Leck van Smallingerland. ,,Met zoveel draagvlak zal het gebouw alleen maar blijven groeien'', stelde Steve Elbers van de Stichting Doen. Oude gordijnen Voorzitter Joop Mast van het dorpshuisbestuur liet weten dat er niet allen heel duurzaam, maar ook heel zuinig is gewerkt. Zo zijn de oude gordijnen van het podium in It Tiksel nu opnieuw in It Werflân opgehangen. Mast prees de medewerking vanuit de bevolking en dat deed ook Reinier Bron van bouwbedrijf Jorritsma. Hij hield zijn verhaal in het Nederlands. ,,Maar dit is wel een Fries verhaal. Waar anders bouwen ze zo samen als hier. Het dorp bouwde mee en een aantal vrijwilligers heeft daarvoor zelfs speciaal de veiligheidscursus moeten volgen.'' De wens om cradle-to-cradle te bouwen vergde volgens Bron wel wat hoofdbrekens en aanpassingen. Zo kon niets worden verlijmd, maar moesten overal schroeven worden gebruikt om het uit elkaar halen in de toekomst makkelijker te maken. Ook de stenen uit de gemetselde muren kunnen bij de sloop weer bruikbaar worden gemaakt en de leverancier van de vloer heeft beloofd dat hij de betonelementen terug zal nemen als dat nodig is. ,,Dit was een bijzonder bouwproces, maar het is wel een manier van bouwen die de toekomst heeft.'' Bruisend hart Met It Werflân heeft Rottevalle een nieuw bruisend hart, stelde Titus Sijmonsma van de Stichting Doarpswurk Fryslân en dat was voorzitter Rinze Bargerbos van Dorpsbelang Rottevalle hartgrondig met hem eens. ,,Ik ben er van overtuigd dat een dorp staat of valt met een goed dorpshuis en met dit MFC kan het allen maar nog beter gaan.'' Bargerbos besloot met het bedanken van Joop Mast en Hennie Meppelink, die beiden vele werk hebben verzet voor het nieuwe dorpshuis. Burgemeester Tjeerd van Bekkum kwam daar nog eens overheen met een koninklijke onderscheiding voor hen beiden. Kijk hier voor meer informatie over het lintje voor Mast en Meppelink.