Lintjes voor drijvende krachten achter nieuwe dorpshuis van Rottevalle

ROTTEVALLE - Joop Mast en Hennie Meppelink uit Rottevale hebben vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Tjeerd van Bekkum speldde hen beiden de lintjes op tijdens de openingsplechtigheid van dorpshuis It Werflân.

Hennie (Hendrikje) Meppelink (58) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten voor de samenleving. Naast haar inzet voor It Werflân  was zij actief van 1987-1996 actief als vrijwilliger bij en bestuurslid van Thriatlonvereniging GVAV-Rapiditas in Groningen. Tussen 2000-2009 was ze verkeersouder bij de openbare basisschool Yn 'e Mande in Rottevalle. Zij verzorgde de verkeerseducatie, zorgde voor de controle van de fietsverlichting van de kinderen en heeft ervoor gezorgd dat de school het verkeersveiligheidslabel School op Seef kreeg uitgereikt. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat alle kinderen een gratis fietshelm kregen. Sinds 2003 is ze secretaris van de Stichting Dorpshuis Rottevalle. Meppelink vervulde een actieve rol bij het tot stand komen van het nieuwe Multifunctionele Centrum Rottevalle. Daarnaast is zij bestuurslid van de oud- en nieuwcommissie Rottevalle, sinds 2008 bestuurslid van het district Friesland van Veilig Verkeer Nederland, sinds 2008 actief als penningmeester en voorzitter van de Stichting Jeugdwerk Rottevalle, sinds 2010 bestuurslid van de Vrienden van Triatlonvereniging GVAV-Rapiditas in Groningen en vanaf 2011 vice-voorzitter van de Stichting Doarpswurk die als doel heeft de leefbaarheid op het Friese platteland te bevorderen. Joop (Jochem) Mast (72) kreeg zijn lintje voor uiteenlopende werkzaamheden voor de gemeenschap. Zo was hij van 1970-1985 actief als bestuurder van de PvdA , zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. In 1973 was hij oprichter en tot 1978 voorzitter van de Toneelvereniging Jorwert, van 1974-1978 voorzitter van een afdeling van de Algemene Bond Onderwijzend Personeel, in 1979 oprichter en daarna tot 2014 voorzitter van de Toneelvereniging Rottevalle. Sinds 1980 is hij oprichter redacteur van de dorpskrant It Slûske van Rottevalle. Mast is lid van de webredactie en maakt fotoreportages van belangrijke dorpsactiviteiten. Jarenlang was hij verder bestuurslid en voorzitter van de Boun Fryske Toanielselskippen, sinds 2011 voorzitter van de wedstrijdcommissie van de selectiecommissie die toneeluitvoeringen van aangesloten amateurtoneelverenigingen beoordeelt. Vanaf 2005 vertaalt hij toneel in het Fries en sinds 2010 is hij voorzitter van de Stichting Dorpshuis Rottevalle. Hij vervulde in die functie een actieve rol bij het tot stand komen van het nieuwe Multifunctionele Centrum Rottevalle. Kijk hier voor een verslag van de opening van dorpshuis It Werflân.