Spreekuur PvdA Smallingerland

Drachten - PvdA Smallingerland houdt donderdag 2 maart opnieuw spreekuren in de gemeente. 

Op 12 januari hebben de fractieleden in tweetallen diverse plekken in de gemeente bezocht en daar met inwoners gesproken over verschillende aangelegenheden die zij in hun omgeving tegenkwamen. Het spreekuur werd gehouden in Rottevalle, Drachtstercompagnie, Houtigehage, Boornbergum, De Drait en De Trisken. De spreekuren werden goed bezocht en gewaardeerd. Daarom houdt de fractie van de PvdA Smallingerland opnieuw spreekuren op donderdagavond 2 maart in diverse dorpshuizen en wijkgebouwen. De spreekuren staan open voor iedereen die de fractie wil spreken over zaken in de eigen wijk of in eigen dorp, in de gemeente, provincie of landelijk. Het spreekuur is een laagdrempelige manier om onderwerpen te bespreken die u bezighouden. De spreekuren worden op 2 maart gehouden in:
Tijd Wijk Locatie
19:30 - 20:00 WIKEN/Venen Brede school de WIKEN, Middelwijk 2, Drachten
19:30 - 20:00 Noord Oost/Swetten De Kouwe, Vogelweide 5, Drachten
19:30 - 20:00 Burmania/Vrijburgh/ Folgeren/Fennapark De Bolder, Frisia 150, drachten
20:15 - 20:45 Centrum/De Singels de Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, Drachten
20:15 - 20:45 De Bouwen MFC De Bouwen, Bouwakker 3, Drachten
20:15 - 20:45 Nijega/Opeinde/Oudega/de Tike Doarpshûs Op 'e Jister. Kommisjewei 3, Nijega