Klacht gegrond, claim afgewezen

DRACHTEN - De afdeling Burgerzaken van de gemeente Smallingerland gaat haar eigen werkwijze onder de loep nemen. Aanleiding is een klacht van een burger.

De afdeling Burgerzaken oordeelt naar aanleiding van de klacht dat in dit geval de eigen werkwijze niet juist is toegepast. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de werkwijze kan worden verbeterd. De kwestie betreft de procedure rond de zogenoemde Verklaring van inwoning. Volgens de gemeente is het al enkele keren eerder voorgekomen dat er geen Verklaring van inwoning is gevraagd. De broer van de klager heeft zich in september 2015 op zijn adres laten inschrijven. Volgens de in 2012 opgestelde werkwijze moet in een geval van adreswijziging waarbij sprake is van inwoning, de medebewoner een verklaring van inwoning ondertekenen. Dat is in dit geval niet gebeurd. 'Per abuis', stelt de gemeente. De klager claimt bij de gemeente een bedrag wegens gederfde inkomsten in verband met een onder de WOZ-waarde verkochte woning. Ook stelt hij door de fout van de gemeente kosten te hebben gemaakt. Volgens de gemeente is de klacht gegrond, waarvoor ze excuus maakt, maar ze erkent geen aansprakelijkheid voor gemaakte kosten. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea heeft een dergelijke aansprakelijkheid en/of claims in vergelijkbare dossiers namelijk niet erkend.