Heerenveense aannemer Antea gaat Wielewalen en De Wiken aanpakken

DRACHTEN - Het aannemingsbedrijf Antea Realisatie uit Heerenveen gaat binnen enkele weken beginnen met de herinrichting van de omgeving van de Wielewalenflats en de verruiming van een waterpartij in de wijk de Wiken.

Antea Realisatie heeft de aanbesteding gewonnen en kreeg de werkzaamheden gegund voor een bedrag van 407.700 euro, exclusief BTW. Bij de inschrijving, die plaatsvond op 12 december, was Antea van de drie uitgenodigde aannemers niet de goedkoopste. De voor Smallingerland meest voordelige inschrijving was die van het Drachtster aannemingsbedrijf Van der Wiel Infra, die voor de klus 349.000 euro vroeg. Na de controle van de inschrijvingsdocumenten bleek echter dat Van der Wiel Infra op het moment van de aanbesteding nog niet in het bezit was van het 002 certificaat in ambitieniveau 5. De inschrijving van Van der Wiel is daarom ongeldig verklaard. Kunststof riolering De herinrichtingwerkzaamheden starten in maart en zijn, afhankelijk van het weer, in juli van dit jaar afgerond. Op de Wielewalen wordt onder meer betonnen riolering vervangen door een gescheiden (kunststof) rioleringsstelsel. Bij het herinrichten van de weg wordt gekozen voor een goed verdichte nieuwe verhardingsopbouw. Door de aanleg van een hemelwaterriool verdubbelt de buislengte. De reiniging en inspectie van het riool zal daardoor iets vaker moeten dan de nu gebruikelijke een keer per jaar, maar die kosten zijn lager dan de besparing op reparaties van de weg en de betonnen riolering. Voor de bestrating van de Wielewalen wordt bestaand gebakken materiaal gebruikt, aangevuld met nieuwe klinkers. De verharding van de nieuwe parkeerterreinen bij de flats bestaat uit nieuwe betonnen straatstenen, op een puinfundering van menggranulaat. De lichtmasten worden voorzien van ledverlichting. Duiker Langs de Noorderdwarsvaart en bij de Wielewalen worden nieuwe vijverpartijen met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor wordt de waterberging vergroot. Via een duiker onder de Noorderdwarsvaart door wordt het watersysteem in de Wiken verbonden met het watersysteem in Noordoost. Dit zal positieve gevolgen hebben voor beide watersystemen, omdat de mogelijkheden voor doorstroming, berging en afvoer worden vergroot. Er komt meer oppervlaktewater bij. e nieuwe waterpartijen worden vanaf 2019 jaarlijks onderhouden. De verwachting is dat onderhoud in de eerste jaren niet nodig is, omdat er dan nog nauwelijks waterplanten groeien. Eens per 15 jaar worden de waterpartijen gebaggerd. De extra onderhoudskosten worden meegenomen in een in 2017 op te stellen onderhoudsplan. In het kader van de overdracht in 2018 van stedelijk waterbeheer en groenonderhoud van Wetterskip naar de gemeenten verwacht Smallingerland voor dat onderhoud een vergoeding te krijgen.