Smallingerland betaalt voor 'Weekje Weg'

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt de Stichting Weekje Weg dit jaar een subsidie van 5.914,80 euro. Daarvan kunnen negen (eenouder)gezinnen uit Smallingerland op vakantie. De gemeente haalt het geld uit het potje voor bijzondere bijstand.

De Stichting Weekje Weg organiseert al een aantal jaren vakantieweken voor gezinnen die door persoonlijke omstandigheden in een moeilijke positie verkeren. Daaronder vallen ook gezinnen uit Smallingerland, met name alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar die op een uitkering zijn aangewezen. De ervaringen zijn volgens de gemeente positief. Vorig jaar is het project ook weer naar tevredenheid verlopen. De kosten van de accommodatie worden door de gemeente betaald, evenals fietshuur, buskaartjes , zwembadkaartjes en uitstapjes naar een attractiepark. De gezinnen zijn alleen een eigen bijdrage verschuldigd. De coördinator Weekje Weg heeft nu opnieuw gevraagd of Smallingerland een financiële bijdrage wil leveren ten behoeve van minimaal 9 gezinnen uit de gemeente. De gemeente betaalt per gezin 620 euro. De afdeling Sociale Zaken kan gezinnen aanmelden, maar de selectie wordt gecoördineerd door Stichting Maatschappelijk werk Fryslân. Het selectiecriterium is dat er sprake moet zijn van bijzondere medische of sociale omstandigheden en dat men geen financiële mogelijkheid heeft om op vakantie te gaan. De uitvoering is verder in handen van Stichting Weekje Weg.