Smallingerland betaalt 1 euro per inwoner voor Culturele Hoofdstad

DRACHTEN - Smallingerland betaalt 55.074 euro voor Culturele Hoofdstad, maar alleen als een meerderheid van de andere Friese gemeenten ook meedoet.

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland stelt onder voorwaarden 1 euro per inwoner beschikbaar voor CH2018. Dat betekent een bedrag van 55.074 euro, wat is bepaald op basis van het inwonertal van 1 januari van dit jaar. Smallingerland draagt echter alleen bij als een meerderheid van de andere Friese gemeenten dat ook doet. Doen zij dat niet, dan zal het college het onderwerp opnieuw bespreken. Een andere voorwaarde voor de bijdrage is dat de gemeente een marketingplan wil zien met een onderbouwing voor de besteding van het geld, waaruit moet blijken dat de inzet niet alleen voor een betere bekendheid van CH2018 zorgt, maar breder inzet op marketing en promotie van Fryslân. Grote kans Samen met burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden heeft burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland een brief geschreven aan alle andere gemeenten in de provincie, om te wijzen op de noodzaak van marketing en promotie van Fryslân. De beide burgervaders zien in CH2018 een grote kans om Fryslân beter bekend te maken en het 'klassieke' toerisme te versterken. Dat geldt niet alleen voor 2018, maar vooral ook voor de jaren daarna, betogen de burgemeesters. De benoeming van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa zorgt er voor dat er meer dan ooit wordt gewerkt aan de promotie van de provincie. De professionele markt, maar ook de consumenten worden bestookt met brochures over De Wadden, Nationale Parken, de 11-steden en bijvoorbeeld de diversiteit in landschappen. In de burgemeesterskring is eind vorig jaar de conclusie getrokken dat 1 euro per inwoner uit alle gemeenten gewenst is om de marketing en promotie te versterken. Het geld van de gemeenten zal dan ook vooral gebruikt moeten worden om de 'eigen' projecten beter zichtbaar te maken. Banieren en vlaggen Daarnaast krijgen de gemeenten promotiemateriaal om de projecten in de eigen gemeente zichtbaar te maken en het 'Culturele Hoofdstad gevoel' in iedere stad en dorp in Fryslân te versterken. Het promotiepakket bestaat uit masten met bijbehorende banieren en vlaggen en stickers en posters voor bushokjes. Het Smallingerlandse college wijst er in een toelichting op dat de bijdrage aan CH2018 niet beperkt blijft tot de nu toegezegde 55.074 euro. In totaal moet de bijdrage van Smallingerland inmiddels wel geschat worden op bijna vier ton. Dat geld zit onder meer in de deelname aan projecten, evenementen, extra voorzieningen (van ontsluiting van archieven tot Van Doesburg Rinsemahuis), het mogelijk maken van cultuurhistorische jaren, talentontwikkeling, participatieprojecten en gastheerschap. Ook is een arrangementen'markt' met de toeristische sector in ZO Fryslân al in voorbereiding. Daarnaast zal ook van de twee ton die de gemeente beschikbaar stelt voor amateurkunst en cultuur in 2017 en 2018 vast een deel ten goede komen aan CH2018, verwacht de gemeente.