Snel groeiende gereformeerde basisschool De Parel krijgt tijdelijke uitbreiding

DRACHTEN - De Parel krijgt uitbreiding met twee noodlokalen, om de onverwacht snelle groei op te kunnen vangen. De gemeente trekt er 159.000 euro voor uit.

Op het meerjaren huisvestingsprogramma van de gemeente Smallingerland was de uitbreiding van de Parel al opgenomen. Nieuwbouw staat pas gepland voor de jaren na 2020, maar het aantal leerlingen van de gereformeerde basisschool is onverwacht zo snel gegroeid dat nu al maatregelen nodig zijn. De school krijgt drie nieuwe noodlokalen, maar een bestaand noodlokaal op het plein wordt gesloopt, zodat er per saldo twee nieuwe lokalen bij komen. In eerste instantie was het niet de bedoeling om het bestaande lokaal, waarin ook de buitenschoolse opvang onderdak heeft gekregen, te slopen en te vervangen. Bij inspectie bleek dat echter gezien de staat van het noodlokaal wel noodzakelijk. Het nieuwe noodlokaal wordt opgebouwd uit elf eerder gebruikte units, die samen drie lokalen vormen. De BSO/Peuteropvang en de school gaan die lokalen samen gebruiken. Dat betekent dat ook de huidige fietsenstalling plaats moet maken. Er wordt een nieuwe stalling ingericht in de tuin voor de school, aan de Langewyk. De sloop en nieuwbouw zijn gepland in april, onder andere in de meivakantie. De lokalen worden op 1 mei in gebruik genomen, wanneer de school start met een vijfde kleutergroep. De Parel vroeg eerder bij de gemeente aan om nieuwbouw te mogen plegen op het terrein van de voormalige LTS aan de Wuiteweg. Daarmee zou de Parel beter kunnen aansluiten op het eveneens gereformeerde Gomarus College, dat momenteel ook plannen maakt om op dat terrein een nieuwe vestiging te bouwen. De gemeente heeft op dat verzoek nog geen besluit genomen.