Pakes en beppes zorgen voor verdubbeling bezoek Museum Dr8888

DRACHTEN - De actie 'Help Pake & Beppe de Vakantie Door!’ was vorige week bijzonder succesvol in Museum Dr8888. Er kwamen tweemaal zoveel bezoekers als vorig jaar in de actieweek. Ook andere Friese musea en theaters zagen veel extra bezoekers.

Tijdens de 16e editie van ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ werden deelnemende musea, archieven en theaters in Fryslân opnieuw druk bezocht. Volgens de eerste tellingen van Museumfederatie Fryslân hebben in totaal 17.800 kinderen deze week samen met hun pake en beppe een bezoek gebracht aan een van de 33 deelnemende musea of instellingen. Het thema dit jaar was Ga mee op reis! Jong en oud heeft een reis gemaakt door het verleden, heden of toekomst, of een reis gemaakt door een stad, land of aarde! Ieder museum heeft zijn eigen invulling gegeven aan dit thema in de circa zeventig activiteiten die georganiseerd werden in de hele provincie. Museumfederatie Fryslân en de 33 deelnemende instellingen kijken terug op een succesvolle en geslaagde week! Veel musea, verspreid over de hele provincie, trokken dit jaar meer bezoekers. Een aantal musea zag haar bezoekersaantallen zelfs verdubbelen ten opzichte van vorig jaar: Museum De Sûkerei in Damwâld trok deze week 289 bezoekers, tegen 130 het jaar ervoor. Ook Museum Dr8888 (361 bezoekers) en Museum Dokkum (255 bezoekers) zagen hun aantallen verdubbelen. Traditioneel trok het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden de meeste bezoekers: ruim 6.000, maar ook het Modelspoormuseum in Sneek trok deze week, net zoals vorig jaar, weer ruim 2.100 bezoekers. Daarnaast opende het Historisch Centrum Leeuwarden ook de deuren van de Oldehove en trok totaal 1.000 bezoekers. Online wisten de pakes, beppes en andere volwassenen de website met alle activiteiten goed te vinden. Dankzij de steun van de Provincie Fryslân kon de organisatie er verschillende acties op zetten, waaronder een campagne op Facebook. Door de social media campagne groeide het verkeer op de website met 165%. De activiteiten die online het meest bekeken zijn: Alles loopt in het honderd van het Fries Scheepvaartmuseum, Stoom in het museum en speelplein van het Modelspoormuseum en Geef pake en beppe een kleurtje van het Natuurmuseum Fryslân.