Mijn vermogen zit in mijn woning. Kan ik toch alvast 'op papier' schenken?

Drachten - Zit uw vermogen vast, bijvoorbeeld in uw woning? En wilt u nu profiteren van de belastingvoordelen van schenken? Dan kunt u op papier geld schenken. Pas na uw overlijden krijgt de ontvanger dit geld ook echt in handen. Een schenking op papier regelt u via een notariële akte.

Hoe werkt 'op papier schenken'? Bij een schenking op papier schenkt u iemand een bedrag, maar het geld wordt niet werkelijk uitgekeerd. De ontvanger krijgt uw schenking pas in handen als u overlijdt. Vanaf het moment dat u uw schenking op papier doet, heeft u een schuld aan de ontvanger. Over die schuld betaalt u de ontvanger 6% rente. Dat rentepercentage is wettelijk zo bepaald. U bent verplicht om de rente te betalen. Betaalt u die rente niet? Dan telt de Belastingdienst uw schenking op papier alsnog op bij uw vermogen. Voordelen van 'op papier schenken' •Schenken met geld dat 'vast' zit Zit uw geld vast in beleggingen, onroerend goed of andere zaken? Dan is een schenking op papier een goede mogelijkheid om toch iets te schenken. •Minder belasting voor u Met een schenking op papier vermindert u uw vermogen op papier. Maar in de praktijk heeft u nog evenveel geld. Afhankelijk van uw situatie kan een schenking op papier ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. De ontvanger van uw papieren schenking krijgt het bedrag niet in handen, maar moet de schenking wel opgeven aan de Belastingdienst (box 3). U moet rente betalen aan de ontvanger over het bedrag dat u op papier geschonken heeft. •Minder erfbelasting voor uw erfgenamen Het geld dat u op papier schenkt, valt niet meer onder uw vermogen. Daardoor hoeven uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Voorwaarde is wel dat u elk jaar 6 procent rente heeft betaald over uw schenking op papier. Anders hoort het geschonken bedrag alsnog bij uw vermogen. •Minder eigen bijdrage Wet langdurige zorg Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Een schenking op papier vermindert het eigen vermogen. Daardoor hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen. Let op: laat u van te voren goed adviseren. Een schenking op papier leidt niet altijd tot een lagere eigen bijdrage. Voorbeeld 'op papier schenken' Een vader schenkt zijn dochter 5.320 euro. Dat is het bedrag dat hij (in 2017) jaarlijks belastingvrij mag schenken aan zijn dochter. Vader leent de 5.320 euro direct weer terug van zijn dochter. Er gaat dus geen geld over en weer. Een notaris legt de schenking vast in een notariële akte. Door de schenking heeft de vader een schuld aan zijn dochter. De dochter kan die schuld opeisen als haar vader overlijdt. Omdat eerst alle schulden betaald moeten worden, is de nalatenschap van vader kleiner. Hierdoor hoeft de dochter minder erfbelasting te betalen. Sinds de schenking heeft de vader ieder jaar 6% rente betaald over de lening aan zijn dochter. Dat is 317 euro per jaar. Had hij dat niet gedaan? Dan betaalt de dochter toch erfbelasting over de schenking. _____________________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 150 Nederlandse notariskantoren. Wij werken nauw samen en kunnen zo mensen beter van dienst zijn op de kruispunten van hun leven. Voor meer informatie zie: www.bvwnotarissen.nl. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.