Bachs Markus Passion in versie Robert Koolstra in Kruiskerk

Drachten - Bachs Markus Passion is vrijdag 17 maart vanaf 19.30 uur te horen in de versie van Robert Koolstra, in de Kruiskerk in Burgum. 

Het wordt uitgevoerd door het Kleinkoor, de solisten en het barokorkest Luthers Bach Ensemble, onder leiding van Tymen Jan Bronda. De solisten zijn: Robert Buckland-Evangelist, Henk Timmerman-Christus, Anna Kellnhofer-sopraan, David van Laar-altus, Leon van Liere-tenor, David Greco-bas. Bach gebruikte zijn composities vaak opnieuw voor stukken met een andere tekst en een ander doel. Sinds 1964 zijn er twintig reconstructies van de Markus Passion gemaakt op basis van tekstvergelijking. Als de teksten van de aria’s en de koren in de Markus Passion qua structuur, metrum en het aantal lettergrepen overeenkomen met andere werken van Bach, dan ligt het voor de hand dat de muziek van de Markus Passion en dat andere werk ook overeenkomt. Is er na vijftig jaar reconstructies het laatste woord gezegd over de Markus Passion? Nee, is het oordeel van Robert Koolstra, continuo-speler van het Luthers Bach Ensemble. Zijn reconstructie wijkt af van de voorgaande, omdat voor hem de muziek van Bach, de tekst van de evangelist en de dichtregels van Picander een dramatische eenheid vormen. Koolstra beschouwt de tekst als het script van een tv-serie, waar de spanning naar het einde groeit, inclusief cliffhangers. Koolstra’s versie is een overrompelende en overtuigende Markus Passion, helemaal nieuw op basis van bestaand materiaal. Is Bach de componist van deze reconstructie? Ja, grotendeels. Nee, omdat we niet weten of déze muziek van Bach klonk in 1731 en 1744. Maar wel zoiets. En net zo mooi als de Johannes en de Mattheus. Kaarten verkrijgbaar bij: Ticketshop, www.luthersbachensemble.nl, en Boekhandel Burgum,  of telefonisch via 06-14922638 (woensdags en donderdags tussen 18.00 en 21.00 uur).