Opsterland wil af van milieuvervuilende ballonnen

BEETSTERZWAAG - Opsterland wil voorkomen dat er nog langer ballonnen in het milieu terecht komen. De gemeente gaat daarom een ontmoedigingsbeleid voeren.

Het college van burgemeester en wethouders geeft met haar voornemen gehoor aan een motie die vorig jaar mei op initiatief van de fractie OpsterLanders is aangenomen door de gemeenteraad. Met de motie, die aansloot op een eerder verzoek van de Partij voor de Dieren aan de regering in Den Haag, drong een meerderheid van de lokale partijen aan op het ontmoedigen van het uitdelen en oplaten van ballonnen. Alternatieven De gemeente zal waar mogelijk het oplaten van ballonnen ontraden en wijzen op milieuvriendelijke alternatieven. Het oplaten van ballonnen bij evenementen kan niet worden verboden, maar wel zal de gemeente de organisatoren tijdens eventueel overleg wijzen op de gevaren. Bij de eerstvolgende aanpassing van het gemeentelijk evenementenbeleid wordt de ballon als ongewenst element opgenomen. De boodschap zal ook al op de gemeentelijke website worden uitgedragen. Verder zal de gemeente voortaan actief het oplaten van ballonnen ontraden bij het vooraf bespreken van een bruiloft of andere feestelijke gelegenheden. Bij evenementen of feesten die de gemeente zelf organiseert is dat voortaan ook uit den boze. Voor het organiseren van een wedstrijd voor de verste ballon zijn volgens de gemeente wel alternatieven te verzinnen. Overigens wordt de ballon niet helemaal verbannen, want hij kan nog altijd dienen als versiering van een feestlocatie. En wie om wat voor reden dan ook toch ballonnen wil oplaten, kan volgens de gemeente ook kiezen voor biologisch afbreekbare exemplaren.