Lezing over circulaire landbouw in Fries Landbouwmuseum

Drachten - ÂLD - Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum houden vrijdag 10 maart om 14.00 uur een lezing over circulaire landbouw.

Inleider is Cees Meijles, die sinds 2008 werkzaam is bij provincie Fryslân als projectleider circulaire economie. Aanmelden kan op www.aanmelder.nl/cir. Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.