Friese gemeenten werken nu echt samen in Frisian Ports

DRACHTEN -   Door het ondertekenen van een overeenkomst hebben acht Friese gemeenten vrijdag Frisian Ports formeel in werking gezet.

De overeenkomst is ondertekend door Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân (samen de F4 gemeenten), Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Als Frisian Ports gaan zij een samenwerking aan om het havenbeleid en –beheer te formaliseren. De Havengemeentes dragen elk een bedrag van 5000 euro per jaar bij aan Frisian Ports. Een aantal jaren geleden is door de F4 gemeenten en Harlingen gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking op het gebied van beroepsgoederenvervoer over water. Deze samenwerking heeft de naam Frisian Ports gekregen. Een van de belangrijkste redenen is om gezamenlijk beter op de kaart te staan op landelijk en Europees niveau. De herkenbaarheid van de havens van Fryslân kan namelijk veel beter. De formele status van Frisian Ports ondersteunt Lobby Noord NL (lobby voor verkeer en vervoer in Noord Nederland). Hierdoor zijn de kansen op Europese- en Rijkssubsidies voor infrastructurele en andere havengerichte investeringen aanzienlijk groter. Duurzame toekomst Beroepsgoederenvervoer over water is belangrijk voor het Friese vestigingsklimaat. Bedrijven moeten kunnen kiezen uit verschillende manieren van vervoer. Samen willen de havengemeenten ook de zogenaamde Model Shift bevorderen. Het gaat dan om minder vervoer over de weg en meer via het water. Dit levert niet alleen minder uitstoot van schadelijke stoffen op, maar bevordert ook de doorstroming van het wegverkeer en in levert in veel gevallen ook een kostenverlaging op (voor bedrijven). Dit zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven om in de toekomst ook concurrerend te kunnen zijn. Het verduurzamen van het vervoer over water zelf staat ook hoog op de agenda van Frisian Ports door duurzame havenvoorzieningen aan te leggen en in te zetten op duurzame brandstoffen zoals LNG. Lees ook: Smallingerland betaalt 15.000 euro voor deelname aan Frisian Ports Smallingerland rekent op steun van andere Friese havens