Opsterland verlaagt bouwvergoeding scholen niet

Drachten -  Elk jaar past de gemeente Opsterland de normbedragen voor onderwijshuisvesting aan het inflatiecijfer aan. Voor 2017 zou dat een verlaging betekenen, maar Opsterland verlaagt dit jaar de bouwvergoeding voor scholen niet. 

Voor 2017 zou dit een verlaging van de normvergoeding betekenen van 3,56%. Dit terwijl de prijzen voor het bouwen van scholen door extra bouweisen en minder concurrentie op de bouwmarkt juist stijgen. Gat steeds groter Wethouder Piet van Dijk: ,,Het gat tussen de werkelijke bouwkosten van scholen en de normvergoeding voor scholenbouw, wordt steeds groter. Het college van b&w vindt het belangrijk dat scholen goede en toekomstbestendige gebouwen kunnen bouwen. Daarom maken wij als gemeente van de mogelijkheid gebruik om de normbedragen niet te verlagen. Hiermee geven we scholen meer financiële zekerheid. Ons recent vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor scholen gaat daar ook van uit." Hogere bouwkosten Een belangrijke oorzaak voor de hogere bouwkosten is dat het Rijk via het Bouwbesluit 2012 heeft bepaald dat scholen een groot aantal energiebesparende maatregelen moeten nemen en duurzaam moeten bouwen. Het gaat dan om het verhogen van de energieprestatie van het gebouw (EPG-norm), dubbel glas, aluminium en kunst­stof kozijnen, hogere isolatiewaarden, betere ventilatie enz. Een andere oorzaak is de prijsontwikkeling op de bouwmarkt. Nadat het een tijdje minder in de bouw is gegaan, trekt deze nu weer aan. De crisis heeft de markt gesaneerd waardoor er nu minder bouwbedrijven zijn. De markt kan de vraag daarom nu niet aan en heeft dit een prijsverhogend effect. Normvergoeding niet meegegroeid In 1997 is de zorg voor de onderwijshuisvesting door het rijk aan gemeenten overgedragen. Voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen ontvangen gemeenten van het rijk normbedragen. Deze normbedragen zijn gebaseerd op de vergoedingen die het rijk toen hanteerde. Jaarlijks worden de normbedragen wel geïndexeerd aan de prijsontwikkeling maar er wordt geen rekening gehouden met ontwikkelingen na 1997 op het gebied van scholenbouw Vanaf 2005 geeft de gemeente al een extra vergoeding van 200 euro per vierkante meter nieuwbouw voor energiebesparende maatregelen en duurzaam bouwen. Dit bedrag is gebaseerd op de toen geldende kosten. Intussen liggen de werkelijke bouweisen weer een stuk hoger en is het einde nog niet in zicht. Met ingang van 2020 moeten alle nieuwe schoolgebouwen Bijna Energie Neutraal Gebouwd zijn. Met de huidige normvergoeding lukt dat niet. Bij de brede school Loevestein is dat wel gelukt omdat het schoolbestuur zelf geïnvesteerd heeft in zonnepanelen.