Doelen negen Friese verkeersprojecten gehaald: ook Hans de Jongwei

Drachten - Negen verkeersprojecten zijn in opdracht van de provincie Fryslân geëvalueerd door adviesbureau Sweco. Het gaat om projecten die minstens drie jaar geleden uitgevoerd zijn. Eén ervan is de N392 bij Gorredijk, de Hans de Jongwei.

Uit de evaluatie blijkt dat doelen zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid zijn gehaald. Bij alle negen projecten nam de verkeersveiligheid toe en vonden minder ongevallen plaats na de reconstructies. Ook het gevoel van verkeersveiligheid werd beter, zo bleek uit de enquête. Sweco concludeert dat Friezen rotondes een verkeersveilige oplossing vinden en het niet negatief vinden voor de doorstroming van het verkeer. De onderzochte projecten zijn allemaal minstens drie jaar oud. Effecten als de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en leefbaarheid worden dan meer zichtbaar omdat gewenning ontstaat. Het adviesbureau onderzocht de verkeersgegevens en heeft een enquête gehouden onder de gebruikers. Uit de evaluaties zijn voor de provincie een aantal leer- en verbeterpunten naar voren gekomen. Een betere afstemming over omleidingsroutes is hier één van, net als het meer betrekken van de politie bij de projecten. De negen geëvalueerde verkeersprojecten zijn:
  • de reconstructie van de N392 bij Gorredijk
  • de aanleg van de fietstunnels in de N359 bij Parrega
  • de herinrichting van de weg door Brantgum
  • de aanleg van de rotonde bij Broeksterwâld
  • de rotonde bij Winsum in de N384
  • de reconstructie van de N354 bij Dearsum
  • de rotondes in de N361 bij Rinsumageest
  • de rondweg van Woudsend
  • de reconstructie van de N383 bij Berlikum.
De evaluatie van tien recent uitgevoerde verkeersprojecten is onlangs gestart. Via www.fryslan.frl/evaluatie  kunt u uw mening geven over de afgeronde verkeersprojecten.