Snoeien doet tweemaal 'groeien' bij de Wrottersploech

DRACHTEN - Ruim dertig belangstellenden kwamen zaterdag voor een snoeicursus naar het volkstuincomplex De Zandige Wijk van Tuindersvereniging De Wrottersploech. Snoeien doet groeien, en dat geld niet alleen voor de planten, maar ook voor de club, hoopt voorzitter Gerrit Bargerbos.

Docent Eliza Janse uit Hurdegaryp vertelde in een theoriegedeelte en daarna in de praktijk op de tuin alles over snoeien aan de meer dan dertig belangstellenden, van wie de meesten niet lid waren van de Wrottersploech. De cursus is dan ook een van de traditionele activiteiten waarmee de tuiniersvereniging reclame voor zichzelf maakt. Want het aantal leden kan nog wel wat hoger, stelt voorzitter Gerrit Bargerbos. ,,Wy sitte no op sa'n 370 leden en der is op ús trije tunen by mekoar wol rûmte foar 430.'' Of het effect zal hebben is nu nog niet bekend, maar het percentage niet-leden was dit keer wel opvallend hoog, merkte de voorzitter. Projecten in het verleden om het ledenbestand op te krikken hebben nooit echt blijvend resultaat gehad, legt Bargerbos uit. Zo leverde het contact met de Voedselbank over tuinieren voor minima niets op en lukte het ook niet om bewoners van het AZC voor langere tijd aan de club te binden. ,,En in soad nije leden heakje dochs frij gau wer ôf. Want it liket allegear moai en aardich, mar sa'n tún kostet jo dochs al gau in heale wurkdei yn'e wike. Ek as it waar somtiden wat minder is. Sjochst faak dat se hiel enthousiast begjinne en alles moai ynsiedzje, mar nei ferrin fan tiid komme se net mear. En dat jout wer ergernis by de oare leden.'' Toch blijft het tuinieren een prachtige hobby, vindt Bargerbos. De leden mogen zelf bepalen hoe ze hun tuin inrichten, waarbij ze zelfs voor een grastuin kunnen kiezen. Verder zijn er de traditionele aardappel- en groenteverbouwers en de bloementuinliefhebbers. ,,En foar de minsken dy't thús net folle rûmte hawwe is in in prachtich plak om der eefkes hielendal út te wêzen.'' Foto's Harry van der Linde