Workshop 'Omgaan met ruzie en agressie' bij CJG Smallingerland

Drachten - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland houdt woensdag 22 maart om 19.30 uur de workshop 'Omgaan met ruzie en agressie'.

Ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar krijgen deze avond praktische tips om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan, zoals driftbuien, ruzies of agressief gedrag. De gratis workshop vanuit het programma 'Positief Opvoeden (Triple P)' is van 19.30 tot 22.00 uur in het CJG-gebouw aan Moleneind ZZ 95 in Drachten, inloop vanaf 19.15 uur. Maximaal tien ouders per groep. Aanmelden via telefoonnummer 06-13122543 of via de website www.cjgsmallingerland.nl. Praktische opvoedtips Een kind opvoeden is iets wat ouders met vallen en opstaan doen. Het blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als de opvoeding op een positieve manier gaat. Ouders met kinderen van twee tot zes of van zes tot twaalf jaar krijgen in de workshop 'Omgaan met ruzie en agressie' concrete opvoedtips. De workshopleider, een pedagoge van het CJG Smallingerland, wisselt theorie, tips en praktijkvoorbeelden af met filmpjes en oefeningen. De deelnemers krijgen een eigen werkboek met achtergrondinformatie en oefeningen waarmee ze thuis direct aan de slag kunnen. De workshop valt onder het opvoedprogramma Positief Opvoeden, Triple P. Positief Opvoeden (Triple P) Het programma Positief Opvoeden, Triple P is een methode om ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar te ondersteunen bij de opvoeding. Het leert ouders om het opvoeden op positieve manier aan te pakken, beter om te gaan met moeilijk gedrag van kinderen en de dagelijkse communicatie tussen ouder en kind te verbeteren. Meer informatie over Triple P is te vinden op de website www.positiefopvoeden.nl. CJG Smallingerland Het CJG is dé plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Het CJG signaleert, ondersteunt en biedt hulp en zorg waar nodig vanuit het motto: 1 gezin, 1 contactpersoon, 1 plan. De CJG-medewerkers werken in gebiedsteams waardoor ze dicht bij de mensen in de buurt te vinden zijn, zoals op scholen, in wijkcentra, bij peuterspeelzalen en op vele andere plekken in Smallingerland. CJG Smallingerland is te bereiken via telefoonnummer 088 – 5 335 300 of via e-mail gebiedsteam@smallingerland.nl.