Gouden keurmerk voor Neibertilla

Drachten -  Neibertilla, onderdeel van ZuidOostZorg, heeft het Gouden PREZO Keurmerk behaald.

Het keurmerk geeft aan dat Neibertilla voldoet aan alle kwaliteitseisen, aantoonbare kwaliteit van zorg levert en dat de totale organisatie uitstekend op orde is. Bevindingen De bevindingen van het auditteam zijn als volgt: 'Neibertilla heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in excellente zorg, de kwaliteit van zorg in het algemeen en het leefplezier van de cliënten. Zo wordt op de locatie gewerkt volgens het ‘leanprincipe’, waarbij (tijds)verspilling wordt teruggebracht. Dit komt de directe zorg aan de cliënt ten goede.' Interne instrumenten, zoals het werken met interne audits, waarmee collega’s elkaar bevragen op werkprocessen en het werken met aandachtsvelders, werden daarbij door het auditteam zeer gewaardeerd. Ook over de manier waarop de medezeggenschap binnen Neibertilla is georganiseerd en de wijze waarop de professionalisering van medewerkers wordt ondersteund was het auditteam zeer te spreken.  PREZO Het PREZO keurmerk gaat uit van ‘de landelijke normen voor verantwoorde zorg’ en het bijbehorende Kwaliteitskader. De beoordeling van de cliënt heeft een grote invloed op de uiteindelijke score. Bij PREZO staat de cliënt nadrukkelijk centraal. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de ondersteunende procedures en processen waarmee de kwaliteit van zorg aan cliënten wordt bewaakt en geborgd.