Basisschool De Barte wijkt voor ISK in wijkgebouw De Barte

DRACHTEN -  OPOFurore heeft er voor gekozen de wijkschool De Barte en de NT2 school (voor leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen) te ontkoppelen. Beide scholen zijn nu gehuisvest in het gebouw De Barte.

Het gezamenlijk optrekken van beide scholen leverde volgens OPOFurore geen meerwaarde op. De scholen krijgen een andere plek. De wijkschool kan niet in het gebouw van De Barte blijven. Dit gebouw is te groot voor alleen de wijkschool. Het vrijkomen van het wijkgebouw door de verhuizing van de wijkschool en de NT2 school biedt een oplossing voor de ISK (Internationale Schakelklas) van OSG Singelland. De ISK heeft meer ruimte nodig voor het groeiende aantal leerlingen. De ISK is nu nog gehuisvest in een gedateerd gebouw aan De Stoeken. Hier zijn eerder al een aantal noodlokalen bij gebouwd. In de plannen van OPO en gemeente kan de ISK dan gehuisvest worden in De Barte. Nieuwe wijkschool Het gemeentebestuur vindt een wijkschool in de Venen belangrijk en zoekt daarom voor de nieuwe school een geschikte locatie in de wijk. In overleg met het schoolteam en een aantal ouders is voorlopig gekozen voor een speelterrein aan de Veenscheiding – De Slag. Voor deze plek geldt dat een bestemmingsplanwijziging nodig is. Veel ouders hebben al laten weten het niet met de verhuizing eens te zijn. De keuze voor deze locatie ligt overigens nog niet vast, zegt woordvoerster Evelien Oosterbaan van de gemeente. ,,We gaan eerst in gesprek met omwonenden van deze plek.'' De nieuwe wijkschool wordt een semi-permanent gebouw van goede kwaliteit. Semi-permanent betekent dat het een tijdelijke locatie voor de school wordt. De school blijft hier op zijn hoogst 10 jaar. De peuterspeelzaal die nu gehuisvest is in de Barte krijgt ook een plek in de nieuwe wijkschool. De NT2 school zal dichterbij het AZC en nabij de praktijkscholen een nieuwe plek krijgen. Intussen heeft de gemeente met OSG Singelland en de MOS afspraken gemaakt, waardoor veel van de wijkactiviteiten van MOS gewoon doorgang kunnen vinden in het gebouw De Barte. Lees o0k: Hoe slechter het op de wereld gaat, hoe groter de ISK