Leerlingen OBS De Tille op bezoek bij De Jonge Trijntje

Drachten -  Het skûtsje De Jonge Trijntje heeft bezoek gehad van groep 6/7 en groep 7/8 van OBS De Tille in Drachten. Groep 5/6 gaat woensdag nog naar het skûtsje. 

De stichtingen De Jonge Trijntje en Smelne’s Erfskip hebben het initiatief genomen om leerlingen van de gemeentelijke scholen te laten ervaren wat wonen en werken op een skûtsje vroeger betekende voor een schippersfamilie. Het skûtsje De Jonge Trijntje ligt deze maand nog aan het Moleneind te Drachten. Omdat het skûtsje nog volledig orgineel is, kunnen leerlingen beleven hoe het leven destijds aan boord was. Daarnaast wordt er op interactieve wijze, met behulp van beeldmateriaal, informatie gegeven over de geschiedenis van de skûtsjebouw , het leven op een skûtsje , het graven van de vaarten en het ontstaan en weer verdwijnen van bedrijven langs van de Drachtster vaart. Voor OBS De Tille is het bezoek aan het skûtsje een mooie mogelijkheid om de leerlingen kennis te laten maken met de geschiedenis van hun eigen woonplaats. Daarnaast past het Friese karakter perfect in het drietalige profiel van de school. Bovendien is het een mooie voorbereiding op de open dag op 22 maart, waarin de Friese taal opnieuw een prominente rol zal krijgen. Naast de Engelse taal, die vanaf groep 1 wordt aangeboden, is de Fryske moarn op de woensdagochtend een belangrijk onderdeel in de drietalige visie van de school. Op de foto’s Stichtingsbestuursleden Willem Wilstra, oud zeeman en schipper samen met Otto Burggraaff hebben met de support van Lolke Schurer van Smelnes Erfskip uitleg gegeven aan de leerlingen van groep 6/7 van OBS De Tille over het reilen en zeilen in vroeger tijden aan boord van de Jonge Trijntje.