Smallingerland zet app in om beleving van geluid in kaart te brengen

DRACHTEN -  De gemeente Smallingerland doet samen met Lawei, Iduna en SoundAppraisal uit Groningen een proef om de beleving van het geluid door bezoekers en omgeving in kaart te brengen. Dat gebeurt tijdens de festivaldagen van de komende evenementen Simmerdeis, Dencity en Popcity in juni en juli.

De gemeente en de betrokken festivalorganisatoren willen zo inzicht krijgen in hoe geluid eigenlijk ervaren wordt door verschillende (groepen) mensen. Geluid is voor iedereen heel subjectief. Daarom is het werken met normen voor maximale decibellen alleen niet genoeg. De methode die SoundAppraisal hanteert, gaat over meer dan alleen maar decibellen en volume. Wanneer is geluid nog plezierig? Wanneer wordt het chaotisch of irritant? En is daar op die momenten een aanwijsbare oorzaak voor? Speciale app De methode werkt met een speciaal ontwikkelde app. Bezoekers en mensen in de omgeving van een festivalterrein die de app downloaden, kunnen de belangrijkste eigenschappen van omgevingsgeluid 'scoren'. De app maakt ook een opname van 30 seconden zodat de subjectieve beleving van het geluid gekoppeld wordt aan het echte (objectieve) signaal. De ervaring van bezoekers en bewoners geeft interessante informatie voor de festivalorganisatoren en de gemeente. In een online platform worden de metingen die met de app verzameld worden geografisch en in real-time in beeld gebracht. Op die manier wordt het effect van de evenementen op de omgeving direct zichtbaar gemaakt. Zo kunnen de ontwikkelingen rondom de evenementen nauwlettend in de gaten gehouden en na afloop geanalyseerd worden. Geluid bijsturen Deze gegevens helpen de organisatoren om voor zover mogelijk nog tijdens het evenement bij te kunnen sturen als de analyses daar aanleiding toe geven. In de evaluatie zijn de verzamelde gegevens eveneens waardevol: de informatie helpt de gemeente als vergunningverlener in het duiden van eventuele opmerkingen of klachten over de beleving van het geluid. Het gaat dan niet meer om het afwegen van de beleving van individuele melders, maar het plaatst losse opmerkingen in een breder perspectief. Festivalbezoekers en mensen die in de nabije maar ook ruimere omgeving van het evenemententerrein wonen, worden zo actief betrokken bij het verloop en de evaluatie van het evenement. De gemeente krijgt doorgaans erg weinig klachten over geluid bij evenementen. Dat is dan ook niet de aanleiding om deze pilot te starten. Geluid is een belangrijke factor in de beleving van een evenement op het terrein zelf en in de directe omgeving. In Smallingerland is de laatste jaren een duidelijke toename te zien van het aantal buitenevenementen. De gemeente wil dit aspect serieus nemen en niet alleen benaderen vanuit te eenzijdige normen voor maximale toegestane decibellen. 200 deelnemers De komende tijd gaat de gemeente met de festivalorganisatoren deelnemers aan de pilot werven. Er kunnen in deze pilot maximaal 200 deelnemers meedoen. Als de pilot slaagt en voldoende informatie oplevert, overweegt de gemeente samen met dan betrokken partijen de methode in te zetten bij meer evenementen of andere activiteiten die omgevingsgeluid produceren zoals bijvoorbeeld bouwactiviteiten, heiwerken of werken aan infrastructuur. Smallingerland is de eerste gemeente in Fryslân die deze wetenschappelijk onderbouwde methode in de praktijk toepast.