Speeddaten op open dag Talant: de nood in de zorg is hoog

DRACHTEN - De open dag van Talant vandaag was niet zomaar een uitnodiging om eens te komen kijken. De instelling hoopte er op het terrein van Maartenswouden ook een paar nieuwe medewerkers aan over te houden.

Tekst en foto's Fokke Wester Of dat lukt is afwachten, maar vanmiddag kwamen er in twee uur tijd in elk geval zo'n vijftien belangstellenden op de speeddate af, vertelt Annette Penninga van Talant. ,,In oantal hie belangstelling foar de fakânsjepearioade, dy koppelje wy oare wike fuort troch nei de betreffende ôfdielings. De minsken dy't hjir kamen foar in reguliere baan, dêr ha wy noch in ferfolchgesprek mei.'' Tineke van Leijen (47) uit Ureterp is een van de mensen die voor een speeddate naar de open dag is gekomen. Ze is na een loopbaan van 25 jaar in de verzekering geswitched naar de zorg en heeft vorige week net het diploma gehaald. Na een oriënterend gesprek met een van de leidinggevenden krijgt ze meteen een gesprek met iemand van personeelszaken. Nood groot De nood in de zorg is groot, erkent Penninga. ,,Minsken dy't de goeie oplieding ha, kinne hjir sa oan 'e bak. Fan't simmer ha wy fakatueres by't soad foar Begeleiders A. Lanlik spile dit al langer, mar dy krapte is no ek yn Fryslân te sjen. Hoe't dat kin? De soarch is blykber net mear sa oantreklik. Boppedat binne minsken tsjinstwurdich faak heger oplieden en dan sjogge se al gau fierder. Wy wolle ek wol HBO'ers ha, ferpleechkundigen, mar dy kinne faak ek wol yn Nij Smellinghe terjochte.'' ,,Dizze foarm fan soarch is net sa seksy mear'', vult Liekel Groenhof aan. ,,It is ek swier wurk, net allinnich lichamelik, mar ek geastlik. Jo moatte echt wol fan dit fak hâlde en fan dizze minsken.'' Dat het beroep zwaarder wordt, komt ook doordat de bewoners van Talant steeds ouder worden, legt Penninga uit. Door de betere zorg leven mensen langer, een ontwikkeling die voor de hele maatschappij geldt. ,,Mar as in bewenner mei in beperking ek noch âlderdomsferskynsels krijt of demint wurdt, hâldt dat yn dat de soarch noch komplekser wurdt.'' Slagboom Wie in vijfentwintig jaar niet meer in Maartenswouden is geweest, die herkent het niet meer. De hekken zijn neergehaald, de portier met de slagboom is al lang verleden tijd en het terrein is omgevormd tot een aantrekkelijke en open nieuwbouwwijk. Dat was wel wennen, zowel voor de oude bewoners als voor de nieuwkomers, maar voor beide groepen is het een verrijking, vindt Lieke Groenhof. ,,Wa't hjir in hûs keapet wit fantefoaren hoe't de sitewaasje derhinne leit. Us kliënten wenje no midden yn'e wyk. Dat hâldt net yn dat wy no de doar by inoar platrinne, mar dat doch ik thús ek net. It makket it wol makliker om mei mekoar yn kontakt te kommen. Sa lit ien fan myn bewenners bygelyks alle dagen eefkes de hûn út fan in gesin yn de wyk.'' In het Singelgebouw waar Talant kantoor houdt konden bezoekers behalve speeddaten ook kennis maken met handicaps. Zo konden ze met elektrische handschoenen ervaren wat een Parkinsonpatiënt voelt, met een donkere bril zien hoe een diabetespatiënt met aangetast zicht de wereld om hem heen beziet en hoe zwaar het leven van een oudere kan worden. Wendy Keizer: ,,Wij gebruiken dit meestal voor onze medewerkers. Sommige handicaps kun je niet zien en dan vergeet je vaak snel wat het probleem is. Maar als je met zo'n zwaar pak aan ervaart hoe zwaar het kan zijn om een trap op te komen, dan heb je een volgende keer misschien toch iets meer geduld.'' Discozwemmen Het zwembad van Talant dateert al van 1962, maar het ziet er na ene grondige verbouwing weer uit als nieuw. Het bad met beweegbare vloer wordt dagelijks gebruikt voor de eigen bewoners, maar is ook beschikbaar voor andere groepen. ,,Foaral spesjale doelgroepen kinne hjir terjochte, mar wy soenen hjir sels diskoswimmen ha kinne.'' Tuincentrum Passiflora biedt dagbesteding aan een grote groep Talantbewoners. Ze kweken planten en verzorgen de tuinen, maar kloven ook hout voor kachels. De bezoekers die in groepjes over het terrein worden rondgeleid, worden in de grote glazen kas enthousiast verwelkomd door Wesly. Samen met vrijwilliger Sjouke de Vries laat hij zien wat hij en zijn medebewoners zoal doen. De begeleiding van de bewoners is een op een en dat is ook nodig, zegt De Vries. ,,Kinst net sizze doch do dit en doch do dat en gean mar oan't wurk. Moatst der gewoan hieltyd by bliuwe.'' Begeleider Egbert From laat een stapel boomstamschijven zien. ,,Dêr meitsje wy taffeltsjes fan, hielendal kompleet. Mar der komt hast noait ien om, omdat minsken net witte wat se hjir allegear krije kinne.'' From is lyrisch over het terrein. ,,It is hjir prachtich. No is it wat keal en griis, mar as it aanst wer simmer is, dan is it hjir hast in natuergebiet gelyk. Wy sitte hjir midden tusken de hûzen, mar der sitte hjir sels iisfûgeltsjes.'' Met de open dag sloot Talant de landelijke Week van Zorg en Welzijn af. Lees ook: ‘Van het oude Maartenswouden blijft helemaal niets over’