Extra geld voor Culturele Hoofdstad in Tytsjerksteradiel

BURGUM -  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen.

Tytsjerksteradiel geeft met het besluit gehoor aan de oproep van de burgemeesters Crone van Leeuwarden en Van Bekkum van Smallingerland. Zij deden onlangs een oproep aan Friese gemeenten om een euro per inwoner bij te dragen aan stichting LF2018. Met die bijdrage krijgen de gemeenten ondersteuning van de stichting bij de marketing en communicatie. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar. It Brûst Wethouder Houkje Rijpstra is blij met de ruime steun die het collegevoorstel in de raad kreeg: "It brûst yn ús gemeente, der binne tal fan projekten en eveneminten dy't yn it ramt fan kulturele haadstêd organisearre wurde. It is moai dat wy en ús undernimmers, mei de stipe dy wy no fan Ljouwert krije, ek sichber meitsje kinne dat we meidogge oan kulturele haadstêd." Tytsjerksteradiel stelde eerder al een ton beschikbaar voor Culturele Hoofdstad. Dat geld is grotendeels besteed aan subsidies voor projecten en evenementen in de gemeente. Afgelopen jaar kregen ruim 30 projecten subsidie, waarmee de ontplooiing van maatschappelijke en culturele initiatieven in de gemeente een flinke boost kreeg.