Marrekrite brengt stroom en water naar eilandjes en wifi op de steiger

Earnewald -  Recreatieschap Marrekrite heeft op een aantal prominente plaatsen stroom- en watervoorzieningen gerealiseerd en open wifi-verbindingen aangelegd.

De Terhornster Poelen en twee plaatsen op het Sneekermeer zijn vanaf 1 april voorzien van elektriciteit en water. Om de steigers aantrekkelijker te maken voor de jongere doelgroepen zijn er open Wifi-verbindingen aangelegd, bijvoorbeeld in Earnewâld op de Rengerspôle. De nieuwe voorzieningen zijn een experiment van Marrekrite. Het doel is om de watersport aantrekkelijker te maken, buiten de goedbezochte en bekende scheepvaartroutes om. Het geld voor de stroom- en waterpunten op de eilandjes kreeg de Marrekrite door het verval van dure, maar weinig gebruikte aanlegsteigers, waardoor ruimte op de begroting ontstond. Ook de hoge omzet van de wimpelverkoop heeft hieraan bijgedragen. De Wifi-voorziening is mede mogelijk gemaakt door Pol Botenverhuur. Recreatieschap Marrekrite is een recreatieschap voor het Friese water en land met als doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van water en landrecreatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van natuur en landschap.