Petitie Ambachtsschool haalt net de duizend niet

DRACHTEN - Janny de Boer heeft vanmiddag op de Burgemeester Wuiteweg de petitie voor het behoud van de voorgevel van de Ambachtsschool overhandigd aan wethouder Ron van der Leck.

De petitie is ondertekend door 856 sympathisanten. ,,Wy hienen graach de tûzen helle, mar dat is spitigernôch krekt net slagge’’, zegt De Boer. Nu duidelijk is dat de voorgevel niet meer te behouden is, hoopt De Boer dat in het ontwerp voor het nieuwe Gomarus College beter rekening wordt gehouden met het straatbeeld. De actiegroep wil dat de nieuwe gevel forser wordt, meer naar voren komt dan in het door Gomarus gepresenteerde ontwerp en qua stijl verwijst naar de school zoals die in 1906 is gebouwd. ,,Net sa’t er no is, want dy moaie âlde gevel is by de ferbouwing yn 1960 eins al hielendal fernield.’’ Gesterkt De Boer voelt zich gesterkt door de Welstandscommissie Hûs & Hiem, die eerder het eerste ontwerp sterk bekritiseerde, en door Smelne’s Erfskip, dat ook elementen van de oorspronkelijke gevel in het nieuwe gebouw terug wil laten komen. Bij de overhandiging van de petitie waren de handtekeningen verwerkt op een oude houten blokschaaf. ,,Om oan te jaan dat de plannen noch marris wat byskaafd wurde moatte'', zegt Janny de boer. Van der Leck nam de handtekeningen in ontvangst, maar kon niets toezeggen. Wel is duidelijk dat het eerste ontwerp is afgekeurd en dat het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komt. De suggesties om bijvoorbeeld de klok in de gevel te gebruiken voor de nieuwe school heeft Van der Leck meegenomen. De Boer werd vanmiddag bijgestaan door de raadsfractie van Smallingerlands Belang. ,,Dy ha oanheakke by myn aksje en sy ha ek al frege oft ik my by harren oanslute woe. Dêr haw ik ja op sein, mar oft dat ek betsjut dat ik de polityk yngean en oar jier op de list foar de gemeenteried kom te stean, dat moat ik noch besjen. Earst myn stúdzje marris ôfmeitsje.’’