Opeinde zet DNA-monsters in om zwerfafval tegen te gaan

OPEINDE - Dorpsbelang Opeinde werkt mee aan een landelijke campagne met DNA om zwerfvuil aan te pakken. Dorpsbelang hoopt dat deze methode zo goed werkt dat het zelfs kan voorkomen dat er zwerfvuil in de natuur terecht komt.

Bij deze bijzondere proef gaat het namelijk niet meer om het plaatsen van blikvangers, afvalbakken en de inzet van vrijwilligers die andermans zwerfvuil opruimen. Het gaat om een actie waarbij wordt voorkómen dat mensen achteloos rommel achterlaten in de openbare ruimte. Kern van de oplossing is dat de vervuiler DNA achterlaat op het zwerfvuil. Met de huidige technieken is het goed mogelijk op die manier de vervuiler te achterhalen en te beboeten. ,,De boetes zijn niet mals. Voor een weggegooid blikje Red Bull wordt 90 euro in rekening gebracht. Voor grotere hoeveelheden zwerfvuil kan de boete oplopen tot 950 euro'', zegt Dorpsbelangvoorzitter Jentje Steegstra. De inwoners van Opeinde tussen 14 en 80 jaar worden daarom opgeroepen om zaterdagmorgen DNA af te staan bij de huisartspraktijk aan de Iendrachtssingel in Opeinde. De praktijk is speciaal hiervoor geopend tussen acht en tien uur. De aanpak in Opeinde is bedoeld als pilot. Afhankelijk van de resultaten in het dorp wordt bekeken of de proef kan worden uitgebreid over meer Nederlandse gemeenten. Vervuiler betaalt Met de proef kan worden voldaan aan het uitgangspunt 'De vervuiler betaalt', zegt Steegstra. ,,Omdat de veroorzaker er voor zorgt dat de kosten van opruimen van zwerfvuil de spuigaten uitlopen. Daarnaast speelt vooral de ergernis over de verrommeling van de openbare ruimte een grote rol. De onlangs gehouden Himmeldei is een voorbeeld hiervan. Maar denk ook aan de plastic soep in de oceanen en het dumpen van afval in bossen en natuurgebieden. Enkele weken geleden hebben we in de berm van het Peinder kanaal zelfs illegaal gestort asbest aangetroffen.'' De overheid gaat in een aantal regio's een proef doen, waarbij onder andere Opeinde is gevraagd mee te doen en mee te denken. Opeinde is al jaren actief met een eigen ploeg ‘oprommers’ die maandelijks het dorp uitkamt op zwerfvuil. Alle bewoners van Opeinde worden uitgenodigd om bij de huisarts op de praktijk DNA af te staan. Op zwerfvuil zit namelijk ook DNA in de vorm van sputum, vingerafdrukken e.d. Door middel van de DNA databank kan de dader worden opgespoord. De databank is ook van belang om daders uit te sluiten. Wangslijm Om privacy-redenen is er voor gekozen het DNA te laten afnemen bij de plaatselijke huisarts volgens een landelijk vastgesteld protocol hiervoor. De afname van wangslijm vindt plaats door middel van een wattenstaafje in de mondholte. Mensen die dat niet willen kunnen ook een haar meenemen in een zakje, duidelijk voorzien van naam, adres en telefoonnummer. De deelname is vrijwillig voor iedereen tussen 14 en 80 jaar. Deelnemers wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zo snel mogelijk nadat alle DNA-monsters zijn verwerkt start de proef met het verzamelen van zwerfafval en het koppelen (matchen) van de DNA-profielen door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De overheid is vooral nieuwsgierig of de eigen lokale bevolking de verrommeling veroorzaakt of juist passanten. Zie ook: Tips om zwerfafval tegen te gaan.