Dûbelkonsert Weima en Van der Werf en Aldegea sjongers

Drachten - (SM.) - Yn de Skippersseal yn Aldegea jouwe Weima en Van der Werf tegearre mei de Aldegea sjongers sneon 8 april om 20.15 oere in dûbelkonsert.

Reinout Weima & Anno van der Werf lopen al 25 jaar mee in de Friese muziekscene, waarvan al bijna 20 jaar als popduo. Met behulp van twee gitaren, een basgitaar en twee stemmen bestieren zij kroegen, recepties en bedrijfsfeesten. Niet zonder succes: met 2000 optredens, vijf cd's en optredens bij onder andere Omrop Fryslân, Tv Noord, Tv Drenthe en Radio5 kregen zij veel naamsbekendheid. Sjong- en willekoar de Aldegea sjongers is útgroeid ta in multy-ynstrumentaal koar en sjongt mearstimmig mei  nocht en wille muzyk yn ha memmetaal. De muzyk en teksten binne soms bekende Fryske meldijen, mar ek troch it koar sels skreune nûmers. Guon ferskes wurde útbyld mei lytse sketskes. Ynfo e.bosma3@chello.nl of til. 06 587 00 633,