Wisseling van de wacht bij Sportfederatie Tytsjerksteradiel

Drachten - Bij Sportfederatie Tytsjerksteradiel (SFT) heeft een bestuurlijke wisseling van de wacht plaatsgevonden.

Magdalena Benedictus en Jan Ferwerda stopten na 9 jaar met hun inzet voor de SFT. De heren Wubbe Wilts en Gerrit Smit waren SFT leden van het eerste uur en na een loopbaan van 21,5 jaar hebben ook zij het stokje nu doorgegeven. Door wethouder Doeke Fokkema werden ze met bloemen en een boek bedankt voor hun belangeloze en tomeloze inzet voor de sport in Tytsjerksteradiel en de altijd plezierige samenwerking. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jopie de Vries (Voorzitter; oud voorzitter VV Bergum); Durk Jilderda (algemeen lid; voorzitter Wetterwille); Tineke van den Berg (penningmeester; oud bestuurslid Volleybalvereniging Hurdegaryp) en Ellen van der Leest (secretaris; oud voorzitter Gymnastiekvereniging DFS). Het bestuur zoekt nog meer leden met name uit de veldsport in de Trynwâlden, zodat de gehele gemeente vertegenwoordigd is vanuit zowel de overdekte sport als uit de veldsport. Wat doet de Sport Federatie Tytsjerksteradiel? De Sportfederatie Tytsjerksteradiel is een onafhankelijke vereniging die in de jaren negentig is opgericht door de sportverenigingen in onze gemeente. Het bestuur bestaat uit oud-bestuurders van sportverenigingen/sportbonden. De SFT is de overlegpartner, namens de sport, van de verantwoordelijk wethouder (Doeke Fokkema) en sportbeheer van de gemeente, waarmee we jaarlijks een aantal overlegvergaderingen hebben. Op de agenda van de vergaderingen staan zaken als de gemeentelijke sportnota, de bezuinigingen die ook de sport niet ongemoeid laat, het onderhoud van overdekte accommodatie en velden, de tarieven etc. Zo zijn bijvoorbeeld de algemene huurvoorwaarden door ons opgesteld en in overleg met de gemeente vastgesteld. Tot dat moment kenden de sportverenigingen alleen maar plichten. De rechten zijn nu ook geregeld. Daarnaast worden de individuele leden van ons bestuur vaak betrokken bij gemeentelijke commissies waarmee sport annex is.  Zoals Sport Lokaal Samen een landelijke initiatief waarvan de uitvoering bij gemeenten is gelegd om schooljeugd tussen 4 en 18 jaar meer laten bewegen. Bij problemen tussen verenigingen en de gemeente en verenigingen onderling vervult de SFT vaak een bemiddelende rol. Kortom: vanuit onze betrokkenheid met de sport komen wij op voor de belangen en de georganiseerde sport en haar vrijwilligers. De SFT vangt veel beleidsproblemen op ten behoeve van onze leden: de sportverenigingen binnen Tytsjerksteradiel. Contact met de SFT opnemen? Dit kan via e-mail: secretaris.sft@gmail.com