Kledinginzameling in Drachten door Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Drachten - De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Drachten vindt dit voorjaar plaats op zaterdag 8 april van 9.00 tot 11.00 uur in de Clara van Assisi Kerk aan Piet Panderstraat 1. 

  Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de kleding gaat naar de 'ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor vijfhonderd families die nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen, maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid daar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor het goede doel. ,,Wij worden hierin ondersteund door tal van vrijwilligers. U geeft hen én ons echt een steuntje in de rug als u deze inzamelactie zou willen publiceren", aldus de organisatie. Kijk ook op www.samskledingactie.nl