Terherne wil geen bredere vaarweg naar Heerenveen

DRACHTEN - Terherne ziet liever geen verbreding van de vaarweg naar Heerenveen, zoals de provincie wil. Vanochtend is daarover een petitie aangeboden aan Provinciale Staten.

De petitie werd de provincie aangeboden door Tolke de Boer, namens Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DeBúT en Watersportvereniging Onder Ons. Deze petitie bestrijdt een belangrijk onderdeel uit het statenvoorstel ‘Brede romtlik-ekonomyske analyze fan de Fryske havens en farwegen, yn relaasje ta beslútfoarming oer de Farwei nei Drachten’. Eerder protesteerden meerdere gemeenten ook al tegen het afwijzen van een aanpassing van de vaarweg naar Drachten. De indieners van de petitie willen graag dat de Staten het voorstel tot aanpassing van het tracé Terherne - Heerenveen afwijzen. Zij verzoeken onderzoek te doen naar alternatieven. Het college van Gedeputeerde Staten wil het vaarwegtracé langs Terherne opwaarderen zodat er grote beroepsvaartschepen langs kunnen varen. Commissaris der Koning Arno Brok heeft als voorzitter van Provinciale Staten de petitie in ontvangst genomen en brengt deze ter kennis aan de Staten. Provinciale Staten kunnen vervolgens de petitie bij de besluitvorming betrekken. Lees ook:  Nader onderzoek naar vaarweg tussen PM-kanaal en Drachten Provincie: definitief geen bredere of nieuwe vaarweg naar Drachten Smallingerland rekent op steun van andere Friese havens