Deelt een kind verplicht mee in een erfenis van een ouder?

Drachten - In een testament kunt u zelf bepalen of en hoeveel uw kinderen van u erven. Maar: als een kind het niet eens is met een minder groot deel, dan moet het kind in ieder geval het wettelijk minimumdeel erven. Dit deel wordt de legitieme portie genoemd.

Legitieme portie, wat is dat? In een testament kunt u een kind onterven. Dit betekent dat een ouder regelt dat het kind niets uit de erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk niets uit de erfenis krijgt, hangt van het kind zelf af. In de wet staat namelijk dat een kind recht heeft op de legitieme portie. Dit is een minimumdeel uit de erfenis van een ouder. Dat minimumdeel is de helft van het normale erfdeel. Als een kind de legitieme portie claimt, moet een berekening worden gemaakt om welk geldbedrag het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is door de wet voorgeschreven. Kinderen kunnen de legitieme portie ook claimen als ze door het testament minder erven dan het minimumdeel. Hoe lang de tijd om te claimen? Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar na overlijden van de ouder de legitieme portie claimen. Doet het kind in die 5 jaren niets dan zijn diens rechten verwerkt. Heeft het kind wel wat geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak een kortere termijn en moet binnen drie maanden de legitieme portie worden geclaimd. De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen een besluit over de legitieme portie te nemen. Dat is vaak lastig omdat er geen of een slecht contact was ten tijde van het overlijden. Wel recht op legitieme maar moeten wachten In een aantal gevallen krijgt een kind dat de legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit de erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die de overleden ouder achterliet, ook is overleden. In sommige gevallen geldt dit ook als de overleden ouder met een partner samenwoonde, er een notarieel samenlevingscontract was en in het testament een uitstelclausule is opgenomen. Overlijdt de laatste ouder dan is de legitieme vordering van de eerst overleden ouder dus opeisbaar. Op is op! Ook al heeft kind recht op een legitieme portie: op is op! Als de overblijvende ouder alles heeft opgemaakt (inclusief de legitieme portie) dan heeft het kind pech. Dat is nu eenmaal de verzorgingsgedachte die uit de wet voortvloeit. De overblijvende ouder hoeft dus geen zekerheid te stellen voor de legitieme portie en mag dat erfdeel gebruiken/ er van leven. Executeur benoemen Bij onterving (van kinderen) is het belangrijk dat een executeur in het testament wordt benoemd. De executeur heeft bevoegdheden die (gedeeltelijk) onterfde erfgenamen niet meer hebben. Met name het verbindend mogen opmaken van een beschrijving en het  verbindend mogen inschakelen van derden (taxateurs, boedelnotaris) is belangrijk om de regie te houden bij onterving. Onterven van familieleden komt vaker voor dan u denkt Door verbroken familiecontact wordt er veel onterfd. Uit een onlangs gehouden enquête bij notarissen blijkt dat dit bij broers/zusters rond de 50% ligt, bij ouders/kinderen rond de 37%, en stief familie rond de 27%. Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan contact met ons op. _____________________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 150 Nederlandse notariskantoren. Wij werken nauw samen en kunnen zo mensen beter van dienst zijn op de kruispunten van hun leven. Voor meer informatie zie: www.bvwnotarissen.nl. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.