Centrumwinkeliers mogen parkeerplaatsen achter hun winkel kopen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland verkoopt vijf parkeerplaatsen aan de eigenaren van Elinga mode en Bakkerij Boonstra.

Beide ondernemers verkennen de mogelijkheden om een grotere winkel te maken door samenvoeging van een aantal panden. Zij willen de achterliggende parkeerplaatsen gebruiken als parkeerplaats voor klanten en hebben daarom de gemeente gevraagd om de vijf parkeerplaatsen te mogen kopen. Aan de zelfde ventweg achter de winkels langs liggen nog acht andere parkeerplaatsen die eigendom zijn van de gemeente. Daarvoor vragen ze tegelijk een parkeervergunning aan. Spraakmakend Ondernemer Bas de Vries van Elinga Mode is bezig met grote plannen, waarmee in totaal ruim een half miljoen euro is gemoeid. De modezaak krijgt dan vier verschillende ingangen en richt zich vooral op de beleving van de klant. ,,Dat wurdt absolút spraakmakend.'' De Vries wil de strook achter de winkels gebruiken voor de zogenaamde shop&go-functie, die hij wil introduceren in het centrum van Drachten. ,,Minsken dy't by ús bestelde klean of by de buorman gebak helje, minsken dy't mei swiere tassen net in hiel ein rinne wolle, dêrfoar is dy strook bedoeld. En foar myn persoaniel wol ik dan graach in oantal fêste plakken yn it sintrum brûke kinne, tsjin in reedlik taryf.'' Alle parkeerplaatsen liggen direct achter de panden Zuiderbuurt 32 en 36 en zijn eigendom van de gemeente. De ruimte wordt nu ook al gebruikt door de winkeliers, die met borden aangeven dat hier niet geparkeerd mag worden en dat het gaat om parkeerruimte voor personeel. Volgens de dossiers van de gemeente zouden de vijf plaatsen in 2009 onder het vergunningenstelsel worden gebracht. Waarom dat nooit is gebeurd is niet duidelijk, maar dat maakt nu wel de verkoop mogelijk. De ruimte is nu nog openbaar toegankelijk terrein, dat de laatste jaren volgens de gemeente door iedereen (ondernemers, bewoners en bezoekers) gratis is gebruikt. Om de verkoopprijs te bepalen zal de gemeente een taxateur inschakelen. Daarvoor is al een krediet beschikbaar gesteld van 2.500 euro. Over de verkoopovereenkomst en de financiële consequenties neemt het college later een definitief besluit. Volgens het geldende bestemmingsplan zou er op de strook grond ook gebouwd mogen worden. Wachtlijst Voor de acht andere parkeerplaatsen geldt wel een vergunningenstelsel. De Vries had er in het verleden een aantal vaste plaatsen, totdat het jaartarief voor ondernemers enkele jaren geleden is verhoogd van 300 naar ruim 1500 euro. Centrumbewoners betalen veel minder voor een parkeerplaats. En omdat de bewoners in en rond het centrum ver moeten lopen of moeten betalen voor een alternatief, is de vraag vele malen groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Er is een wachtlijst en ieder jaar mag daarom iemand anders binnen deze zone parkeren. De vergunninghouders klagen wel vaak over foutparkeren op deze plekken. Als alternatief voor Elinga en Boonstra rest volgens de gemeente daarom niets anders dan elders een plek te huren, of klanten te verwijzen naar de diverse mogelijkheden voor gratis parkeren, zoals op het Kiryat Onoplein. Een ondernemer betaalt voor een parkeerplek in het hele centrum per jaar 1.553 euro (165 euro per maand, 48,50 per week of 10,20 per dag). Een plekje in de parkeergarage komt op circa 750 per jaar. ,,Dat binne Amsterdamse tariven, sokke prizen passe my net'', zegt De Vries. In dat geval gaat het verhaal volgens hem niet door, want als huurder van de panden zit hij niet te springen om een parkeerstrook in eigendom te nemen. ,,Wy hoopje op maatwurk fan de gemeente.''