Presentatie boek 'By ús yn de Mersken' in MFC De Wier

Drachten - In MFC De Wier in Ureterp vindt zaterdag 8 april om 13.30 uur de presentatie plaats van het boek By ús yn de Mersken, geschreven door Pauline Koenders uit Ureterp.

Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek By ús yn de Mersken is een levensverhaal, familiegeschiedenis en streekgeschiedenis ineen. Persoonlijke en ontroerende verhalen over het leven van twee Friese boerenzoons en hun vader in de Crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw. Begrijpelijk geschreven, herkenbaar en dicht bij de beleving van alledag. Unieke teksten, zoals de oorlogsbrieven van Jelke en Hendrik de Jong aan hun ouderlijk huis, foto’s, kaarten en krantenartikelen over de ruilverkaveling, archeologische wetenswaardigheden en een aantal originele (Friese) liedteksten uit ondermeer de Revue Agrarika maken dit boek tot een heerlijk lees- kijk- en voorleesboek dat oude tijden doet herleven en dat zeker ook tot nadenken stemt. De schrijfster Pauline Koenders (1954) heeft zich ondanks haar dyslexie als autodidact ontwikkeld tot schrijfster. Het boek By ús yn de Mersken is haar debuut. Zij woont zelf in de Mersken in Friesland. Dit is een unieke streek, gelegen tussen Beetsterzwaag en Bakkeveen, die veel sporen uit het verleden draagt. Het gebied waarin de Mersken ligt ontstond al na de Saale ijstijd, ongeveer 126.000 jaar geleden. Het gebied rondom het Alddjip is één van de oudst bewoonde gebieden in Fryslân. Pauline zelf heeft een passie voor geschiedenis. Maar dan niet vanwege de droge feiten: ,,Het gaat mij om het gevoelsleven van de mensen." Dit leidt tot een schrijfstijl die de lezer geregeld even mee op reis neemt naar de innerlijke wereld van de mensen en de intimiteit van het leven in Friesland, in de eerste zes decennia van de vorige eeuw. Zij belicht het harde werken, de ontberingen, maar ook het plezier en de verbondenheid van de gemeenschap.  Verkrijgbaarheid Het boek By ús yn de Mersken is te bekijken en te bestellen via www.byusyndemersken.frl Het is ook te koop bij diverse verkooppunten, zoals het Streekmuseum Gorredijk, kijk voor meer adressen op de website.