Obs De Wiksel werkt hard aan een verbeterplan

HOUTIGEHAGE - OPO Furore is bezig met een verbetertraject op de openbare basisschool De Wiksel in Houtigehage.

De Wiksel heeft vorig jaar een onderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Uit dit onderzoek bleek dat de school een aangepast onderwijsarrangement krijgt van zeer zwak. Op een aantal fronten wordt nu hard gewerkt aan de verbeteringen die nodig zijn. Er is een nieuwe interimdirecteur aangesteld en ook de interne begeleider is vervangen. Met het team is een verbeterplan opgesteld dat is gedeeld met de ouders op een ouderavond. De ouders ondersteunen dit plan, waaraan nu volop uitvoering wordt gegeven. In mei worden de ouders geïnformeerd over de vorderingen. Aan het eind van het kalenderjaar 2017 komt de inspectie weer een onderzoek doen en moet de school zich hebben verbeterd. ,,We hebben veel vertrouwen in de uitkomst van de verbeteringen en ondersteunen dit traject'', aldus directeur/bestuurder Teunis Wagenaar van OPO Furore. De Wiksel in Houtigehage is een van de 23 scholen van OPO Furore in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel.